Katmanlı Kompozit Panellerin Dövünme Basınç Yüküne Cevabı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eksik, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, kenarlarından ankastre ve basit olarak mesnetlenmiş katmanlı kompozit panellerin dövünme basınç yüküne cevabı analitik ve sayısal olarak incelenmiştir. Analitik çalışmada problemin matematiksel modeli kurulmuş ve Navier yöntemi ile çözülmüştür. Sayısal çözüm için ANSYS sonlu elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Dövünme basınç yükünün panel üzerinde düzgün yayılı olduğu göz önüne alınmıştır. Gerek analitik gerekse sayısal çalışmalardan elde edilen sonuçlar birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca sonuçlar, Det Norske Veritas Klas Kruluşu’nun izin vermiş olduğu değerlerle karşılaştırıldığında sonuçlar arasında iyi bir uyum görülmüştür. Çalışmada ayrıca ANSYS sonlu elemanlar paket programı ile yapılan gerilme analizi sonucu, sadece basit mesnetli kompozit levhanın birinci katmanında, malzemede fiberlere dik yöndeki mukavemeti aşıldığından bu yönde kırılmalar meydana geleceği görülmüştür.
In this thesis, response of bottom structures of fast craft, subjected to slamming pressure are studied using approximate theoretical and numerical methods. Flat laminated composite panels are examined in the study. The panel has been chosen simply supported and also clamped edges at its all edges. The slamming pressure on the laminated composite panel located of the 0.4 L from the stern of the patrol boat has been calculated with respect to Det Norske Veritas Classification Society Rules . It is assummed that slamming pressure will, when applied as a uniformly distributed static load, cause the same deflection and stress as the dynamic load that actually exist. The analytical solutions for maximum deflection under slamming pressure on the laminated composite panel has been compared with the numerical results obtained from the ANSYS finite element software. The results of the computation of maximum deflection on the laminated composite panel, show very well agreement with the numerical results. Also values of the results are reliable according to the Det Norske Veritas allowable deflections. Failure analysis is also made for laminated composite panel according to the Maximum Stress Criteria.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Kompozit, Panel, Statik Analiz, Composites, Panel, Static Analysis
Alıntı