Yeni Bir Doğrudan Yük Kontrol Yöntemi Olan Termostat-ayar Yönteminin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Uçak, Canbolat tr_TR
dc.contributor.author Dokuyucu, Gökçe tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:38:09Z
dc.date.available 2015-11-20T09:38:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Elektrik enerjisi talebi her yıl artmaktadır. Mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesi bazen artan talebi karşılayamamaktadır. Bu problem üstesinden gelmek için elektrik üretim şirketleri Talep Yönetimi uygulamaktadırlar. Yük Kontrolü, bir Talep Yönetimi uygulamasıdır. Yük Kontrolünün tepe yükü azaltma, elektrik üreten şirketlerin kazançlarının arttırılması ve müşterilerin rahatsızlığına sebebiyet vermeyi minimize etmek şeklinde birçok yönü vardır. Bu tez çalışmasında, müşteri rahatlığı temel kriter alınarak Yük Kontrolü konusunda çalışılmıştır. Bu yönde Termostat-Ayar yöntemi adlı yeni bir doğrudan yük kontrol yöntemi geliştirilmiş ve tepe yük azaltma ile müşteri rahatlığının sağlanması bakımından incelenmiştir. İlk olarak, kırk tane evden oluşan bir sistem matlab-simulink ile farklı dış sıcaklık değerleri için Yük Döngü kontrolü ve Termostat-Ayar uygulamaları için simule edilmiştir. Bu çalışmadan sonra, C programlama dili ile Monte Carlo simülasyonu oluşturulmuştur. Bu, Monte Carlo simülasyonu ile toplam yükteki değişimler ve ev ısı histogramları incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ile Termostat-Ayar yönteminin genel olarak müşteri rahatlığını temin etmekte etkin olduğu ve tepe yükü farkedilir ölçüde azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The demand of electric energy increases every year. The current electric energy production sometimes fail to supply the increasing demand. To overcome this problem Demand Side Management is applied by the electric utilities. Load Control is an application of Demand Side Management. Load Control has different aspects such as reducing peak demand, maximizing utility profits and minimizing discomfort caused to customers. Here, in this thesis, Load Control due to customer satisfaction is taken under consideration. So, in this way, a new direct load control method; ‘Thermostat-Set Control’ method; had been developped and investigated in the aspects of achieving a significant change in the peak of the load curve and maintainning endurable comfort levels for customers. First, a simulation of a system consisting of forty houses had been developped and studied for the cases of Cyclic Load Control and Thermostat-Set Control for different ambient temperature values. After this study, Monte Carlo simulation had been developped with C programming language. The change of total power and the temperature histograms of the houses had been investigated with this Monte Carlo simulation. By observing the results of these studies, this developped new direct load control method in maintainning the desired comfort level for customers besides reducing the peak power at a noticeable rate. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10601
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Talep Yönetimi tr_TR
dc.subject Yük Kontrolü tr_TR
dc.subject Termostat-Ayar Yöntemi tr_TR
dc.subject Demand Side Management en_US
dc.subject Direct Load Control en_US
dc.subject Load Cycling Control en_US
dc.subject Thermostat-Set Control en_US
dc.title Yeni Bir Doğrudan Yük Kontrol Yöntemi Olan Termostat-ayar Yönteminin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Thermostyat-set Control As A New Direct Load Control Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
546.pdf
Boyut:
3.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama