Maleikanhidrit Kopolimerinin Parasetamol İle Kimyasal Modifikasyonu Ve Kontrollü Salımının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-19
Yazarlar
Keskin, Burhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kontrollü salım sistemleri ilaçların hedef bölgeye yönlendirilmesi, hedef bölgede kontrollü olarak salımı ve ilacın kandaki çözünürlüğünün arttırılmasını amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde ilaçları hedef bölgeye taşıyacak gruplar olarak katı nano partiküller ve nano süspansiyonlar gibi çeşitli taşıyıcı sistemler kullanılabilir. Ayrıca suda çözünebilir, biyouyumlu ve biyoyıkılır özelliklere sahip polimerler de kullanılabilir. Bu çalışmada, oldukça hidrofilik, biyouyumlu ve biyoyıkılabilir bir polimer olan poli(N-vinil-2-pirolidon-ko-maleik anhidrit) kopolimerinden ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip parasetamol aktif maddesinin tercih edilen koşul ve hızlarda salınımı incelendi. Parasetamolün kontrollü salıımı, parasetamol modifiye poli(N-vinil-2-prolidon-ko-maleik anhidrit) kopolimerindeki ester gruplarının mide, kan ve bağırsak ortamı gibi çeşitli koşullardaki hidroliz reaksiyonları in vitro olarak incelenmiştir
Controlled release systems are systems for directing drugs to the right place of the body where they will be released and for increasing their solubility in blood. These systems need a carrier. Solid nanoparticulates and nanosuspensions can be used as carrier molecules. Moreover, polymers having water solubility, biocompability and biodegradability properties can be used as carrier molecules. In the present study, the release of active substance paracetamole, which has analgesic and antipyretic effects, from poly(N-vinyl-2-pyrrolidone-co-maleic anhydride), quiet hydrophilic, biocompatible and biodegradable copolymer, is studied in the chosen conditions and speed. Controlled release of paracetamol was carried out by hydrolysis of ester groups of paracetamol modified poly(N-vinyl-2-pyrrolidone-co-maleic anhydride) in several environments such as stomach, blood and intestines.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Asetaminofen, Polimerler, Kontrollü ilaç salımı, Acetaminophen, Polymers, Controlled drug release
Alıntı