Tarihi Yapıların Aydınlatma Sorunları Ve Aydınlatma Sistemlerinin Restorasyon İlkeleri Açısından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çatay, İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, aydınlatma sistemi tasarımı içinde, çeşitli açılardan özel bir konumda yer almakta olan tarihi eserlerde aydınlatma sistemlerinin tasarlanmasındaki sorunların incelenmesi; tarihi yapıların kent kimliğinin oluşmasındaki rolünün belirlenmesi, aydınlatma sisteminin bu role olası katkılarının araştırılması ve oluşturulacak çözümlerin tarihi çevre koruma ve restorasyon ilkelerine uygunluğunun tartışılmasıdır.
This study deals with the design problems of illumination systems, especially in historical sites and historic buildings and includes appraisal of lighting systems on historical buildings, according to restoration and conservation theories. Also emphasizes the possibilities of developing another dimension of the city identity in an economical way while supporting conservation of city values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Aydınlatma, restorasyon, kent kimliği, tarihi yapı., Illumination, restoration, city identity, historical building.
Alıntı