Eşdeğer Deprem Yükü Ve Mod Birleştirme Yöntemlerinin Çok Katlı Betonarme Bir Yapıda Kıyaslanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-06
Yazarlar
İşsever, Mehmet Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada; dört farklı deprem bölgesinde ve dört farklı zemin sınıfında, deprem yönetmeliğimizde verilen eşdeğer deprem yükü yöntemi ve mod birleştirme yöntemi 15 katlı bir yapı üzerinde incelenmiştir.Yedi bölüm halinde sunulan çalışmanın birinci bölümünde, konunun tanıtılmasına yer verilmiştir.İkinci bölümde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.Üçüncü bölümde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik(2007), Eurocode8(2004) ve International Building Code(2009) yönetmeliklerinin deprem yükü hesap yöntemlerinin seçimi ve bu yöntemlerin uygulanmasına değinilmiştir.Dördüncü bölümde, incelenecek olan betonarme yapı hakkında genel bilgiler verilmiştir.Beşinci bölümde, ETABS analiz programı ile yapının 4 farklı deprem bölgesi için hem eşdeğer deprem yükü yöntemine hem de mod birleştirme yöntemine göre analizi açıklanmıştır. Altıncı bölümde ise, bütün deprem bölgeleri ve zemin sınıfları için ETABS programından elde edilen analiz sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır. Yedinci bölümde ise, sonuçlar değerlendirilerek öneriler verilmiştir.
This thesis investigates the equivalent seismic load and mode superposition methods, which are used in building and seismic codes, with a fifteen-floor concrete reinforced building in four earthquakes zones and four soil classes. This study is presented in seven chapters. The first chapter introduces the research topic and explains the research design. The second one gives detailed information about the Turkish seismic code of 2007. The third chapter explains the choice of seismic load calculation methods, and calculation steps as discussed in Turkish Seismic Code (2007), Eurocode (2004) and Uniform Building Code (2009). The fourth chapter gives general information on the concrete reinforced tall story building, which will be examined in the next chapter. The fifth chapter analyzes this building with equivalent seismic load and mode superposition methods for four different earthquake zones. For this analysis, ETABS program is used. In the sixth chapter, the results for earthquakes zones and soil classes obtained by the ETABS program with each method are compared. In the final chapter, the results are evaluated and suggestions are offered.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi, Equivalent Earthquake Load Method, Mode Superposition Method, Mode superposition method
Alıntı