Sıvılaşma Analizi İle İlgili Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Aydın, Candan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada belirli şartnamelerin esaslarına göre EXCEL programı ile çeşitli sıvılaşma analizi yöntemlerinin birlikte değerlendirildiği bir program hazırlanmıştır.
In this study, by using the standarts, and by using the EXCEL programme, liquefaction analyses programmed which evaluates various liquefaction criteria.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
sıvılaşma, korelasyon, analiz, SPT, CPT, liquefaction, korelasyon, analyses, SPT, CPT
Alıntı