Katılımlı Tasarım Yöntemleri Ve Arama Konferansları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sınayış, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, organizasyonlar için Katılımlı Tasarım detaylarıyla incelenmiştir. Değişim Mühendisliği ve Sosyo Teknik Sistemler’e değinilmiş ve bu iki yöntem ile Katılımlı Tasarım ile geniş bir çerçevede karşılaştırılmıştır. Daha sonra, kendi kendini yöneten organizasyonların mercek altına alınmıştır. Demokratik ve bürokratik organizasyon tipleri incelenmiştir. Kendi kendini yönetmenin gerekleri sıralanmış ve bu yönetim şeklinde yöneticilerin alması gereken roller belirlenmiştir. Strateji geliştirme prosesinin demokratikleştirilmesi açısından, strateji kavramı detaylı olarak incelenmiştir. Stratejiye ait çeşitli tanımlar verilmiştir. Stratejik yönetimin önemi ve strateji çeşitleri tartışılmıştır. Daha sonra, Arama Konferans’ları; kullanım yerleri, amaçları, katılımcı seçimleri gibi konularla incelenmiştir. Sonuç olarak; Arama Konferans’ları gibi katılımlı yöntemlerin, diğer organizasyonel tasarım metotlarına göre üstünlüğü görülmüştür.
In this study, Participative Desing and other organisational design methods are examined. The other organisational methods, especially reengineering and socio-technical systems, are examined and consequently all the mentioned design methods are compared to each other. The self managing organisations are discussed. The meaning of self managing is expressed and the organisation types, such as burocratic and democratic, are examined. Democratizing the strategy making process and the Search Conferences is discussed where the word “Strategy” is defined and the strategic management is examined in details. The importance and the ways of strategy making are listed. The Search Conference is studied in details. The thesis concluded that the participative design methods are much more effective than other organisational design methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Katılımlı Tasarım, Arama Konferansı, Participative Desing, Search Conference
Alıntı