Iı-vı Grubu Yarıiletken Nano Yapılı İnce Filmlerin Sol-jel Yöntemi İle Üretimi

dc.contributor.advisor Tepehan, Fatma Z. tr_TR
dc.contributor.author Koç, Kenan tr_TR
dc.contributor.authorID 421093 tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-01-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:50:57Z
dc.date.available 2015-07-09T11:50:57Z
dc.date.issued 2012-01-16 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada kolloidal, toz ve ince film formundaki 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPS) kuşatımlı CdS ve ZnS kuantum noktalar sol-jel yöntemi ile üretilmiştir. Kolloidal ve toz formunda üretilen kuantum noktaların boyutları 2.5-3 nm arasında bulunmuştur. Kolloidal nanoparçacıklar başka bir matris içine katılmadan kendiliğinden monte olarak doğrudan cam taşıyıcı üzerine döndürerek kaplama yöntemi ile kaplanmıştır. Üretilen filmlere ısıl işlem uygulanmış ve Oswald olgunlaşması nedeni ile ısıl işlem sıcaklığı ve süresi artığında kuantum noktaların ortalama boyutlarının artığı gözlenmiştir. Kuantum noktaların ısıl işlemle büyüme süreci LSW teorisine göre incelenmiştir. Bu çalışmada üretilen filmlerin optik ve yapısal özellikleri de incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda filmlerin kırma indisleri, söndürme katsayıları, dielektrik sabitleri ve kalınlıkları bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, colloidal, powdered and thin film forms of 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPS)-capped CdS and ZnS quantum dots have been produced by sol-gel method. The sizes of quantum dots produced in colloidal and powder forms were found in between 2.5 and 3 nm. Colloidal nanoparticles were self-assembled directly on a glass substrate using spin coating method without introducing any matrix. Thermal treatment was applied to the produced films and it was observed that as the treatment temperature and time increased, the average diameter of quantum dots increased due to Ostwald ripening. The thermal process used to grow the size of quantum dots was examined according to LSW theory. In this study, also the optical and structural characteristics of the produced films were investigated. As a result of these investigations, the refractive index, extinction coefficients, dielectric constants, and the thicknesses of the films were determined. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7191
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CdS kuantum noktalar tr_TR
dc.subject ZnS kuantum noktalar tr_TR
dc.subject Sol-jel yöntemi tr_TR
dc.subject CdS quantum dots en_US
dc.subject ZnS quantum dots en_US
dc.subject Sol-gel method en_US
dc.title Iı-vı Grubu Yarıiletken Nano Yapılı İnce Filmlerin Sol-jel Yöntemi İle Üretimi tr_TR
dc.title.alternative The Production Of Nanostructured Thin Films Using Ii-vi Group Semiconductors By Sol-gel Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12184.pdf
Boyut:
2.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama