Yapı Üretiminde Ekip Bazında İşgücü Verimliliğinin Ölçümü

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Göçmen, Ömür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Verimliliğe duyulan ilginin zaman içinde çeşitli biçimler aldığı görülmektedir. Makro düzeyde verimlilik ölçümü, enflasyonla savaşım ya da ücret politikalarının belirlenmesinde iyi bir yol gösterici, işletme düzeyinde ise, performansı değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Bu durum, verimlilik arttırma yöntem ve tekniklerine duyulan ilgiyi de beraberinde getirmiştir. Yapı üretiminde ise; inşaat sektörünün kendine özgü koşulları, verimlilik ve ölçülmesini bir endişe konusu yapmaktadır. Burada odak nokta, yapı üretimi genel verimliliğinde en değişken faktör olan işgücü verimliliğidir. Bu araştırmada ekip bazında işgücü verimliliği uluslararası bir model çerçevesinde oluşturulan standart formlarla irdelenmiştir. 1) Birinci bölümde, yapı sektörü ve verimlilik kavramı özetlenip konuya giriş yapılmaktadır. 2) İkinci bölümde, verimlilik kavramının anlamına değinilerek, verimlilikle karıştırılan kavramlar ve verimlilik kavramının tanımlamasında farklı yaklaşımlar, uluslararası verimlilik kuruluşlarına genel bakış yer almaktadır. 3) Üçüncü bölümde, verimlilik ölçümüne genel yaklaşımı verimlilik ölçülmesindeki düzeyleri, temel işlem ve kuralları, verimlilik ölçülmesinde göstergeler ve verimlilik teknikleri ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır. 4) Dördüncü bölüm, yapı üretiminde verimlilik konusunu irdelemekte, yapı üretiminde verimliliğin önemi, kullanılma amaçları, arttırılması ve düzeyleri ile verimlilik ölçümü ve Türkiyede ve Dünyada verimlilik ölçme çalışmalarını ayrıca, işgücü verimliliği, işgücü verimliliğinin ölçüm modellerini buna bağlı olarak, işgücü ölçümünde faktör modelini anlatmaktadır. 5) Beşinci bölümde, yapı üretiminde ekip bazında işgücü verimliliğinin ölçümü için bir çalışma ve bilgi toplama formlarının kullanılması anlatılarak, bu yöntem ile İ.T.Ü. Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı, şantiyesinde ekip bazında işgücü verimliliği kalıp işi çerçevesinde değerlendirilmektedir. 6) Altıncı bölümde yapılan araştırmanın sonuçları istatistiki olarak sınanmakta, kalıp ekibinin işgücü verimliliği ile ilgili yorumlar yapılmaktadır. 7) Yedinci bölümde, sonuçlar ve önerilere yer verilmektedir.
Construction sector has an important role in the economics of all developed and developing countries because of its features. The same is true for our country too. The need for products of construction sector is increased with direct proportion with fast urbanization, population increase and social wealth increase. So this causes a overall productivity increase. The most changeable factor affecting the overall productivity of construction production is labour productivity. An important part of construction production cost is labor expenditures. Thus one of the most important subjects of researches on construction production productivity is labor productivity. The importance of labor productivity brings along measurement problems. Because labor productivity have a changeable structure based on environment conditions and human factor, measurement studies become individualistic or regional. In order to establish a realistic model concerning productivity we need extensive and consistent data. By this aim Dundes University and Pensilvania State University initiated a project consisting research teams from six countries. In this project labor productivity is being examined at crew level. Research teams are using the same data collecting. methods. IX The factors affecting labor productivity can be explained by this project. And it-is also possible to evaluate the productivity differences between the countries. In this study by using the same method again, labor productivity is being researched on formwork crew base. - In the first part, there is an introduction in summary on construction sector and productivity. - In the second part, the concept and definition of productivity is presented with the subtitles below;. Meaning of productivity concept. Concepts confused with productivity concepts. Different approaches in defining productivity concept. General view on international productivity establishments - In the third part, general approach to productivity measuring is given under five titles;. General definition of productivity measuring. Levels at productivity measuring. Indicators in productivity measuring. Output measuring. Basic operation and rules in productivity measuring this title is divided into subtitles;. Input measuring. Work study in productivity measuring work study is examined as follows;. Method study. Work measurement - The fourth part contains productivity in construction production under eight subtitles; . Importance of productivity in construction production. Aims of productivity usage in construction production. Increasing productivity in construction production and levels. Productivity measuring in construction production. Examples of productivity measurement studies in construction production in Turkey and in the world. Labor productivity in construction production. Productivity measurement models in construction production. Factor model in labor measurement - In the fifth part, a method is described for labor productivity measurement on crew base. Firstly;. Method is explained, then. Usage of information collecting form is explained. There are nine of these forms for formwork crew. The contents of forms are given below; In this research mentioned formwork crew, traditional methods and wooden concrete formwork is used. - Form No.l: Manpower/Labor Pool. Project number. Workday. Productivity code. Type code. Daily work hours. Daily quantities. Crew size. Crew composition. Absenteism. Labor source XI - Form No.2: Quantity Measurement. Methods of quantitiy measurement. Formwork quantities measurement - Form No. 3: Design Features/Work content. Work type. Physical elements. Design details. Production versus piecemeal work. Complexity factor ? Form No.4: Environmental/Site conditions. Temperature and relative humidity. Weather severity index. Form No. 5: Management practices/Control. Major delay or work suspension. Size and organization of material storage areas. Material handling and distribution. Material availability. Tool availability. Interferences with other crews/congestion Form no. 6: Construction Methods. Length of workday. Production goals or schedule requirements. Incentive systems. Working foreman. Construction methods/practices. Crane data xu Form No.7: Project organization. Total size of work force. Number of production supervisors. Other site staff support personel. Number of foreman. Number of management levels Form No 8: Project Features. Type of project. Site area. Ploor plan area. Approximate cost. Approximate duration. Structural framing system. Number of stories. Height of building From No.9: Daily diary The sixth part contains, the results of research mode is listed statistically. In the last part, comments concening labor productivity are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Yapı üretimi, İş gücü verimliliği, Structure production, Labour productivity
Alıntı