Melez Üretim Kontrol Stratejileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Ağlan, Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada gerçek bir üretim sisteminde itme ve çekme esaslı bir kontrol politikası uygulanması anlatılmaktadır. POLCA ve CONWIP olarak adlandırılan özel üretim kontrol teknikleri üzerinde çalışılmıştır. Sistemde elde edilen performans değerlerini karşılaştırmak amacıyla CONWIP sistemi önerilmiştir. Çalışmada orijinal POLCA sisteminden farklı olarak iş yüküne dayalı POLCA sistemi kurulmuştur. Döngü yüklerini hesaplamak için Nico Vandaele (1996) çalışması olan kuyruk modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada POLCA ve CONWIP sistemlerini kurmak için ve performans ölçütlerinin değerlerini hesaplamak için benzetim modeli kurulmuştur. Çalışmadaki performans ölçütleri üretim ve sipariş temin süreleri, müşteri hizmet seviyesi ve yarı mamül stoğudur. Göz önüne alınan üretim sisteminde yapılan benzetim modellerinin sonuçları göstermiştir ki CONWIP kontrolü yüke dayalı POLCA kontrolünden daha iyi sonuçlar vermektedir.
In this thesis a hybrid production control policy is studied by taking into account a real production system. The hybrid production Control systems under study are called as POLCA and CONWIP. To make a comparison of the POLCA system a CONWIP Control system is proposed. In this study a load based POLCA system is proposed which is a bit different from original POLCA system. To calculate the Loop loads queuening theory which is the study of Nico Vandaele (1996) was considered. To construct the POLCA and CONWIP system and to assess the performance of these two systems a simulation study was proposed. The performance criteria are production and order lead times, customer service level and work in process inventories. The results show that in the system under study works better in CONWIP production control system. It is shown that when processing times don’t differ significantly between stages and demand uncertainty is high CONWIP system gives better system performance than the POLCA system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Melez Sistem, Yüke dayalı POLCA, CONWIP, Hybrid System, Load Based POLCA, CONWIP
Alıntı