Sarıyer-Şile bindirmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2020-07
Yazarlar
Aydın, Halil Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışma, İstanbul ilinin Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde gözlemlenen Sarıyer-Şile Bindirmesi'nin yapısal özelliklerini anlamak için yapılmıştır. 2018 yılının Kasım ve 2019 yılının Eylül ayları arasında saha gözlemleri yapılmıştır. Sarıyer-Şile Bindirmesi İstanbul ilinin kuzey yarısında bulunan bindirme fayıdır. Fay, İstanbul ilinin iki yakasında da gözlemlenebilmektedir. Sarıyer-Şile Bindirmesi, İstanbul Paleozoyiği ve Triyas yaşlı birimleri temsil eden Gebze Grubu olarak tanımlanan birimler ile İstanbul ilinin kuzeyinde bulunan Kretase yaşlı volkanik birimlerin sınırını temsil etmektedir. Sarıyer-Şile Bindirmesi, bahsi geçen birimlerin dokanağını oluşturmaktadır ve bu özelliğinden dolayı birçok araştırmaya konu olmuştur. Çalışma boyunca temel olarak saha gözlemlerine odaklanılmıştır. Arazi çalışmasında jeolojik birimler ve yapısal unsurlar, İstanbul iline ait topografik haritalara işlenmiştir. Necdet Özgül tarafından hazırlanan İstanbul ilinin jeolojik haritasından yararlanılmıştır. Bahsi geçen çalışma İstanbul ilinin jeolojik birimlerini, genel özellikleriyle sınıflandıran güncel bir örnek olduğu için formasyon isimlendirmelerinde bu çalışmadan yararlanılmıştır. İstanbul ilinin kuzey bölgelerinde bulunan çalışma alanında, stratigrafik olarak temel birimleri temsil eden Paleozoyik yaşlı formasyonlar bulunmaktadır. Çalışma alanı boyunca gözlemlenen İstanbul Paleozoyiği'ne dahil olan birimler, yaşlıdan gence doğru Alt Ordovisiyen yaşlı Kurtköy Formasyonu, Üst Ordovisiyen-Alt Silüriyen yaşlı Aydos Formasyonu ve Yayalar Formasyonu, Üst Silüriyen-Alt Devoniyen yaşlı Pelitli Formasyonu, Alt-Orta Devoniyen yaşlı Pendik Formasyonu, Orta ve Üst Devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı Denizli Köyü Formasyonu, Alt Karbonifer yaşlı Baltalimanı Formasyonu ve Alt Karbonifer yaşlı Trakya Formasyonu'nu içermektedir. İstanbul Paleozoyik istifinin üzerinde Gebze Grubu'na dahil Alt Triyas yaşlı Erikli Formasyonu, Alt-Orta Triyas yaşlı Demirciler Formasyonu, Alt-Orta Triyas yaşlı Ballıkaya Formasyonu, Üst Triyas yaşlı Tepecik Formasyonu bulunmaktadır. Sarıyer-Şile Bidirmesi boyunca, İstanbul Paleozoyiği'nin ve Gebze Grubu'nun üzerinde farklı özelliklere sahip olan Kretase yaşlı Garipçe Formasyonu bulunmaktadır. Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı İstanbul Formasyonu, genellikle Garipçe Formasyonu'nun, yer yer İstanbul Paleozoyiği'nin üzerini örtmektedir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Sarıyer-Şile Bindirmesi
Alıntı