Aba triblok kopolimerlerinde blok tipinin ve molekül ağırlıklarının yapısal ve morfolojik özelliklere olan etkilerinin kaba taneleme yöntemleriyle ve MD simülasyonlarıyla incelenmesi

dc.contributor.advisor Yurtsever, Mine tr_TR
dc.contributor.author Onaran, Gülşah tr_TR
dc.contributor.authorID 10278768 tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2019 tr_TR
dc.date.accessioned 2020-09-21T12:50:10Z
dc.date.available 2020-09-21T12:50:10Z
dc.date.issued 2019 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2019 en_US
dc.description.abstract Blok kopolimerler, birbirine kovalent bağlı, farklı homopolimerlerin uzun segmentlerini içeren yapılardır. Blok kopolimerlerde moleküler yapıdaki bir değişiklik, mikrofaz ayrılmasına ve böylece fiziksel özelliklerde değişikliğe neden olmaktadır; blokların büyüklük ve şeklini kontrol edebilmek fiziksel özelliklerin ayarlanmasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında, ABA tipi, doğrusal, simetrik, PCL-PDMS-PCL, PLLA-PDMS-PLLA ve PCL-PEO-PCL triblok kopolimerlerinin mezo-ölçekte Disipatif Parçacık Dinamiği (DPD) simülasyonları yolu ile blok tiplerinin ve kopolimer bileşiminin değişmesinin kopolimerlerin morfolojileri üzerine etkileri çalışılmış ve bu kopolimer sistemlerinin Moleküler Dinamik (MD) simülasyonları ile polimer zincirlerinin davranışları incelenmiştir. Ayrıca, PLLA-PCL ve PLLA-PS diblok kopolimerlerinin de DPD simülasyonları yapılmıştır. Tüm çalışılan sistemlerde mikrofaz ayrılması görülmüş; polimer bloklarının tiplerinin ve kopolimer bileşiminin morfolojilerdeki etkileri gözlenmiştir. Kopolimerde, uç blok polimerinin faz değişimini gösteren iki faz diyagramı sunulmuştur. Faz diyagramlarında, morfolojideki değişimin sadece blok tipi ve molekül ağırlığına değil aynı zamanda toplam kopolimer molekül ağırlığına da bağlı olduğu gösterilmiştir. PCL-PDMS-PCL, PLLA-PDMS-PLLA ve PCL-PEO-PCL triblok kopolimerlerinin MD simülasyonları da, 3 farklı sistemde 300K sıcaklıkta yapılmıştır. PCL-PDMS-PCL triblok kopolimerinin 300K-450K sıcaklık aralığında kopolimer zincirlerinin davranışları incelenmiştir. Ayrıca, tüm sistemler için jirasyon yarıçapı analizleri yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Block copolymers are composed of different homopolymers covalently bonded to each other. In block copolymers, a change in molecular structure leads to change in microphase separation and accordingly in physical properties, therefore to control the size and shape of the blocks provides significant advantages on configuring the physical properties. In this thesis, the effect of the change of block types and copolymer composition on the morphology was studied using Dissipative Particle Dynamics (DPD) simulations at mesoscale for linear, symmetric PCL-PDMS-PCL, PLLA-PDMS-PLLA and PCL-PEO-PCL triblock copolymers. The behavior of polymer chains were studied through Molecular Dynamics (MD) of these copolymer systems. In addition, the morphological properties of PLLA-PCL and PLLA-PS diblock copolymers were examined through DPD simulations. Microphase separation was observed for all studied systems and the effect of the polymer block types and copolymer composition were examined. Two phase diagrams were presented which show phase changes in end block polymer in copolymer. In the phase diagrams, it was shown that the change in the morphology does not only depend on the block molecular weight ratio but also the total molecular weight of copolymer. MD simulations of PCL-PDMS-PCL, PLLA-PDMS-PLLA and PCL-PEO-PCL copolymers were carried out with three different systems for each of them at 300K temperature. PCL-PDMS-PCL triblock copolymers MD simulations in the range of 300K-450K were carried out and the behavior of the copolymer with the increase in temperature was examined. Moreover, radius of gyration analyses were carried out for all the sytems. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/18534
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Blok kopolimerler tr_TR
dc.subject Block copolymers en_US
dc.title Aba triblok kopolimerlerinde blok tipinin ve molekül ağırlıklarının yapısal ve morfolojik özelliklere olan etkilerinin kaba taneleme yöntemleriyle ve MD simülasyonlarıyla incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examining the effect of block type and molecular weight on structural and morphological properties in aba triblock copolymers with coarse grained methods and MD simulations en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
572606.pdf
Boyut:
4.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama