İki Boyutlu Cisimler Etrafında Akım Gürültüsünün İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-11
Yazarlar
İlter, Yasin Kaan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu  çalışmada,  NACA  0012  foil  yapısı  etrafında  akım  gürültüsü  sayısal  yöntemler  kullanılarak  hesaplanmış,  kanat  hücum  açısı  ve  kanat  çıkış  kenar  yapısının  akım  gürültüsü  üzerine  olan  etkileri  iki  boyutlu  olarak  incelenmiştir.  Ayrıca  dairesel  silindir etrafında akım gürültüsü yöntem doğrulama aşamasında incelenmiştir. Cisim  etrafındaki  basınç  değişimleri  Navier  Stokes  denklemlerinin  nümerik  olarak  çözülmesi  ile  elde  edilmiş,  denklemleri  ayrıklaştırma  yöntemi  olarak  hesaplamalı  akışkanlar  dinamiği  alanında  yaygın  olarak  kullanılan  Sonlu  Hacimler  Yöntemi  (FVM) kullanılmıştır. Akustik kaynaklar Lighthill analojisinden türetilmiş olan Curle  ve  Proudman  yöntemleri  kullanılarak  incelenmiş,  uzak  alan  gürültüsü  "Ffowcs  Williams and Hawkings (FW-H)" denklemleri kullanılarak hesaplanmıştır.
Aerodynamic noise can be defined as a sound generated by aerodynamic forces induced by flows. Flow noise around two dimensional geometries used in aerospace, automotive, wind turbine and marine industries has become very popular research topic. Lots of theoretical and experimental methods have been developed for noise prediction in the last two decades. In this study, the flow around NACA 0012 foil has been computed by using numerical techniques. Effects of angle of attack and the trailing edge form on the flow noise have been investigated in two-dimensions by Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques. In finite volume computations a commercial software STAR CCM+ has been used. In order to validate this study, the flow noise around a circular cylinder has also been investigated. Far field noise was computed by using Ffowcs Williams and Hawkings (FW-H) equations. The analyses were done for different Reynolds numbers, different angle of attacks, in different mediums (water or air) and with different trailing edge forms (sharp, flat and circular trailing edges) in two-dimensional cases. The results have been compared with each other and the effects of Reynolds number and the trailing edge forms were investigatedwith different fluid types to obtain the noise spectral characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (had)  Hesaplamalı Aero Akustik (haa)  Naca0012 Foil Ffowcs Williams Ve Hawkings, Computational Fluid Dynamics (cfd) Computational Aero Acoustics (caa) Naca0012 Foil Ffowcs Williams And Hawkings
Alıntı