Otonom Mobil Robot

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tozan, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, otonom mobil robot gerçekleştirilmiştir. Mobil robot otonom çalışabileceği gibi bilgisayarın başındaki bir operatörün de robota müdahale edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Mobil platform üzerine sensörler yerleştirilmiş, gerekli yazılım ve kontrol algoritmaları mikrokontrolöre yüklenmiştir. PID hız kontrolü gerçekleştirilmiş ve IF-THEN-ELSE mantığı ile çalışan mobil robotun karar algoritmasına uyarlanmıştır. Bilgisayar ile verileri gözlemleyebilmek için yazılım geliştirilmiştir. Mobil robotun matematiksel modeli, paletli araç modeli temel alınarak oluşturulmuştur. Kullanılan DC motorların modelleri çıkartılmış, robot modeli ile birlikte Matlab Simulink’ te simülasyonları yapılmış, PID algoritması test edilmiştir. Yapılan simülasyonlardan elde edilen veriler gözlemlenip yorumlanmış ve robot üzerinden alınan ölçümler ile karşılaştırılmıştır.
In this study, autonomous mobile robot is realized. It is designed that either works autonomous or manually from computer. Essential electronics circuits are designed and control algorithms are uploaded to microcontroller. Speed control is done by using PID control algorithms and adapted into decision making algorithms working with IF-THEN-ELSE topology. Computer interface software is written for data acquisition. Mathematical model mobile robot is obtained from tracked vehicle model. DC motors which are used in this study, are modeled and adapted into mobile robot model. System is simulated with Matlab Simulink and PID control algorithm is tested. Simulation data is observed and criticized with data collected from mobile robot.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
otonom sistemler, mekatronik, robot tasarımı, autonomous systems, mechatronics, robot design
Alıntı