Roadheader Performance Prediction Using Portable Linear Cutting Machine

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-05-13
Yazarlar
Polat, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kazı mekaniği alanında yapılmış olup, kazı makinalarının tasarımı ve performans analizi üzerine yeni teknolojilerin kullanılmasını amaçlamıştır. Mekanize kazı makinaları madenlerde ve tünellerde 1950 li yıllardan itibaren kullanılmaktadır. Başlıca bu makinalar tünel açma makinaları, kollu galeri açma makinaları, tamburlu kesiciler, sürekli kazıcılar, hidrolik kazı makinaları ve kömür sabanları ve kuyu açma makinaları olarak sıralanabilir. Bu makinalar maden ve tünel kazısında kullanılmakta ve delme patlama yöntemine göre oldukça fazla avantaj sağlamaktadır. Bu makinaların tasarım prensipleri ve arazi performansları projelendirme aşamasından itibaren yapılacak işin ekonomik sınırlarını belirlemektedir. TÜBİTAK 112M859 kodlu proje çevçevesinde geliştirilen yeni küçük boyutlu kazı seti (PLCM), kazı makinalarının projelendirme safhasında, şu an literatürde bulunan yöntemlere göre daha ucuz ve basit bir şekilde deney yürütülmesini amaçlamıştır. Bu proje çerçevesinde mini boyuttaki keskilerin tümünün (konik, kama, disk) kesme deneylerinde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu sayede oldukça vakit alan tam boyutlu kesme seti ve yeterli sonuç veremeyen küçük boyutlu kazı seti geride bırakılıp, tasarım aşamasında hızlı bir şekilde deneylerin yürütülmesi planlanmaktadır. Bu tez çerçevesinde mini boyuttaki konik ve kama keskiler çalışılmış, bu keskileri kullanan kollu galeri açma makinalarının arazi performansı tahmin edilmeye çalışılmış ve keskiler literatürde önerilen modeller ile karşılaştırılmıştır.
This thesis is about the field of rock cutting. Mining and tunneling industries are using mechanized excavation machineries since 1950's. Design principles and performance prediction of these machineries are important due to economical reasons. Futhermore, these machineries have various advantages over the drilling and blasting method. Main purpose of the study is to introduce rock cutting experiments in Portable Linear Cutting Machine (PLCM) using conical picks. This study is a part of scientific research supported by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK 112M859).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Kollu Galeri Açma Makinaları, Performans Tahmini, Kazı Mekaniği, Kaya Mekaniği, Roadheders, Performance Prediction, Rock Cutting Mechanics, Rock Mechanics
Alıntı