Mimari Tasarımda Hayali Gelecek Kurguları: Bir Zamanlar Arası Söküm Denemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017-06
Yazarlar
Büyüktopcu, Erenalp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Hayali gelecek kurgularına yönelik tez çalışması, bütüncül biçimde ortaya serdiği zamansal devinimleri ve kuramsal kaynakları, mimari tasarımdaki konumunu ve potansiyelini sorgulayacak biçimde zamanlar arası söküme uğratır. Ağörgüsel ilişkileri ve temel yapılanması açıklanan hayali gelecek kurgularının örneklemler üzerinden sökümü; geçmiş pratikler için bir yeniden okuma ve (güncele yansımaları hakkında) farkındalık, güncel pratikler için ise eleştirel-yaratıcı bir irdeleme ve (gelecek tahayyüllerine dair) spekülatif yorumlama fırsatı sunar. Serim yolculuğu, hayalin (ve imgesinin) öngörüyle karşılaştırmalı incelenmesi ve barındırdığı yaratıcı potansiyelin açığa çıkarılmasıyla başlar. Sonrasında hayali kurgulardaki zamansal devinimler, geçmiş-güncel-gelecek arasındaki triyalektik 'ileri ve geri atım hareketleri' üzerinden okunur. Geçmiş durak noktasında konumlanan avangardlar ve Durumcular'ın kendi geleceklerine gönderdikleri ileri atım hareketinin dinamikleri incelenir. Geçmişten gönderilmiş ileri atımlar ve geleceğe yönelik tahmin edilen geri atımların güncelde kesişmesi, güncel durak noktasının zamansal bağlamda lojistik bir merkez olduğunu (Deleuze'ün güncelin epistemine dair tanımıyla örtüşen biçimde) kanıtlar. Gelecek durak noktasında ise, (gönderilmekte olan) ileri atımların oluşturduğu kurgusal gelecekteki edimsel ve sanal atmosfere dair şifreler çözülerek, güncele geri atımları yardımıyla spekülatif yorumlarda bulunulur. Söküm altlığında, zamansal devinimlerin ve atım hareketlerinin göreli ve karmaşık yapısı, kolay anlaşılabilir ve örneklem sökümlerine uygulanabilir bir 'söküm diyagramı'na dönüştürülür. Söküm diyagramının iskeleti de, kendi zamansal sınırlarını eriten La Sagrada Familia'nın tasarlama ve inşa pratiklerinden yararlanılarak kullanıma hazırlanır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Düşünce deneyleri, Gelecek kurguları, Gelecek tasarımı, Hayal gücü, Mimari tasarım
Alıntı