Asansör Tahrik Grubu İçin Ses Analizi İle Durum Denetlemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uzunoğlu, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ses analizi kullanımıyla hasarın erken teşhisi yöntemi, tüm bakım mühendisleri için, gerek zamanında müdaheleyi ve hasarın makine durdurulmadan anlaşılabilmesini sağlayan bu sayede makine elemanlarının durumlarının sürekli olarak kontrol altında tutulmasını öngören güçlü bir yöntemdir. Özellikle hasarın bu yöntemle diğer bazı yöntemlere göre önceden teşhisi mümkün olduğundan sanayide mal ve can kaybını önleyecek yönde müdahelede etkin bir yöntemdir. Asansör tahrik grubunun bulunduğu motor bloğu gerçeğe yakın bir asansör sistemiyle simüle edilecek. Dişlinin hasarsız durumuda dahil olmak üzere, değişik hasarların bizim tarafımızdan verildiği hallerde gelen ses sinyalleri bir ses kaydedici vasıtasıyla toplanmıştır. Daha sonra binalarda kullanılan asansörlerin, tahrik ünitelerinden alınan ses kayıtları test teçhizatlarından alınmış verilerle karşılaştırılmış ve söz konusu tahrik ünitelerinin hasarlı olup olmadığına karar verilmiştir.
Diagnosis of gear defects by using sound analysis, for all maintenance engineers, is an effective method that provides for an adequate maintenance on time and detection of the failure without stopping the machine, thereby keeping the conditions of the machine elements under a continious control and making some of the former ones invalid. It is particularly effective since it provides a pre-diagnosis in industry and transportation in that it prevents from the loss of commodity and life. The motor block in which the gear is situated have been simulated by means of a virtual elevator system. Vibrations not only in defectless conditions have been made by us artificially, have been collected by means of a sound recorder. After that the sound records which have been required from the elevators’ drive units which are used on buildings have been compared the ones which have been taken from the test rigs and have been decided whether these are faulty or not.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Dişli Çark, Durum İzleme, Asansör Tahrik Ünitesi, Arıza Tanısı, Ses Analizi, Gear, Condition Monitoring, Elevator Drive Unit, Fault Diagnosis, Sound Analysis
Alıntı