Cem I 42.5 Çimentolu Düşük Dozajlı Betonlarda F Tipi Uçucu Külün Etkinliği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Anuk, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Çatalağzı santralinden sağlanan F sınıfı uçucu kül ve CEM I 42.5 çimento kullanılmıştır. Çimento miktarı sabit tutularak belirli oranlarda (%17,%33 ve%50) uçucu kül eklenerek betonlar üretilmiş, uçucu külün betonun mekanik özelliklerine etkisi incelenmiş ve basınç dayanımına bağlı olarak CEN TC 104 SC1 adına çalışma grubunun önerdiği metotlardan eşit işlenebilme metodu kullanılarak uçucu külün etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneyler sonucunda uçucu küllerin betonda işlenebilirliği iyileştirdiği ve betonda su ihtiyacını azalttığı gözlemlenmiştir. Basınç dayanımı sonuçlarına bakıldığında erken yaşlarda uçucu küllü betonlar kontrol betonuna çok yakın değerler almışlar, ileriki yaşlarda ise kontrol betonunun üstünde değerler vermişlerdir. k etkinlik faktörü değerlerinde en iyi sonucu %33 uçucu kül eklenen numuneler sağlamıştır.
In this study, the type F fly ash from the Catalagzi power plant and CEM I 42.5 cement were used. Maintaining the cement amount fixed and at certain rates (17%, 33% and 50%) fly ashes were added to concrete, the influence of the fly ashes on the mechanical properties of the concrete were examined and depending on the pressure strength with using equal workability metod, the efficiency factor k of the fly ash was searched. At the end of the tests it was found that fly ashes improved the workability of the concrete while reducing the water requirement of the concrete. Considering the compressive strength results, the fly ash concretes realized very close values to the control concrete at the early ages, while they provided higher values than the control concrete at the later ages. The 33% fly ash added specimens provided the best result in the k efficiency coefficient values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Uçucu kül, Uçucu küllü beton, k etkinlik faktörü, Fly Ash, Fly Ash Concrete, k efficiency coefficient
Alıntı