Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik Ve Mekanik Özelliklerine Su/ince Malzeme Oranı İle Lif Katkısının Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında sabit hacimsel 0,51 su/pudra oranlı 5 farklı su/çimento oranına sahip karışımla çalışılmıştır. Bu karışımlarda (0-45) mikron arası dane boyutuna sahip silis unu çimentoyla ikameli olarak kullanılmıştır. Kullanılan çimento dozajları sırasıyla 833 kg/m3, 645 kg/m3, 546 kg/m3, 444 kg/m3 ve 318 kg/m3‘dir. Karışımlarda azalan çimento miktarına karşılık aynı hacimde silis unu eklenmiş böylece çimento ve silis unu toplam hacminin sabit kalması sağlanmıştır. Karışımlarda, toplam su miktarının aynı olmasından dolayı su/ince malzeme oranı sabit kalırken azalan çimento miktarından dolayı su/çimento oranı artmıştır. Sabit su/ince malzeme oranına sahip karışımlarda su/çimento oranları sırasıyla 0,24, 0,31, 0,38, 0,45 ve 0,63 olmuştur. Daha sonra bu karışımlar 1 m3 betonda 78 kg olacak şekilde kullanılan liflerle üretilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda su/ince malzeme oranı sabitken artan su/çimento miktarının betonun gerek taze haldeki özelliklerini ve gerekse sertleşmiş haldeki mekanik davranışlarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Ayrıca lif katılarak üretilen karışımlarda, liflerin betonun taze haldeki özelliklerini ve sertleştikten sonraki eğilme dayanımı, enerji yutma yeteneği gibi mekanik davranışlarına nasıl etkidiği araştırılmıştır.
In this work, 5 different concrete mixtures were produced that have the same volumetric water/powder ratio of 0,52. In the mixtures, cement was replaced with the same volume of finely ground silica powder that has a particle dimension of (0-45) µ. Cement dosages used in the mixtures were 833 kg/m3, 645 kg/m3, 546 kg/m3, 444 kg/m3 and 318 kg/m3 respectively. The amount of silica powder added to mixtures was equal to the amount of cement removed so that the water/fine powder material ratio remained constant in all 5 mixtures. However, water/cement ratios were increased because the total amount of water was kept constant for all mixtures while the amount of cement used was decreasing. These water/cement ratios were 0,24, 0,31, 0,38, 0,45, 0,63 respectively. Then, these mixtures were re-produced by using steel fibers with a dosage of 78kg/m3 The main objective of this work is to analyse the effects of water/fine powder material ratio and fiber content on the mechanical properties of self-compacted concrete and to determine the optimum values of water/cement ratio for various fresh and hardened concrete properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kendiliğinden yerleşen beton, reolojik özellikler, mekanik özellikler, çelik lif katkısı, su/ince malzeme oranı, Self compacted concrete, rheological properties, mechanical properties, steel fiber content, water/powder ratio
Alıntı