Karar Verme Sürecinde İş Kuralları Sistemi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
31.12.2010
Yazarlar
Özer, Vehbi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, temel amaç İş Kuralları Sistemi kavramını ve bir İş Kuralı Sistemi’nin bir iş alanına nasıl uygulanacağını anlamaya çalışmaktır. Çalışma, ilk olarak İş Kuralları Sistemi nedir, İş Kuralı nedir, İş Kuralları Sistemi ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, İş Kuralları Sistemi’nin avantajları ve katkıları nedir ve İş Kuralları Sistemi ile diğer sistem ya da yaklaşımlar arasında nasıl bir fark vardır gibi sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu temel konsepti anladıktan sonra çalışma İş Kuralları Sistemi kurulabilmesi için önerilen çeşitli metodolojilerden bahsedip bunları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu metodolojilerden birisini esas alıp onu rehber kabul ederek daha sonra bir tur operatörü şirketinin Müşteri Hizmetleri Departmanında bir İş Kuralı Sistemi kurmaya çalışmaktadır ve bunu Clever Path Aion Business Rule Expert 9.1 isminde bilindik bir araç ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu aracın yardımı ile, araştırma, bu tur şirketinin özellikle satın alınan hizmetlerden dönüşte müşteri şikayetleri olarak gelen ve sonunda bu şikayetler karşılığı iade ya da sonraki rezervasyonlar için indirim olarak ortaya çıkan müşteri şikayetlerini çözümleme sürecinde iş kurallarının yardımı ile karar verme sürecine destek vermeyi amaçlayan bir program geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile temelde hedeflenen karar verme süreci aşamasına iş kuralları kavramı ve anlayışı ile destek vermeye çalışmaktır.
In this study the main objective is to understand the concept of Business Rules Systems and how a Business Rules System can be adopted to a business area. The research at first aims to give answers to questions like what a Business Rules System is, what a Business Rule is, how and when the Business Rules System concept arised, what the advantages of a Business Rules System are and also what the difference is between Business Rules Systems and other system analysis approaches and systems. After understanding the main concept, then the research aims to offer and analyse several methodologies for building Business Rules Systems. Accepting one of them as a guideline, then the research tries to implement a Business Rules System to a Customer Relations Department of a tour operator company with a well known Business Rule Application tool named Clever Path Aion Business Rule Expert 9.1. With the help of this tool the research tries to build an automated program with rules in order to support the decision making of refund and discount policy of this tour company to resolve customer complaints about the service and products especially after the return from journey. With this program the objective at the end is to support decision making with the use of business rules concept.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
İş Kuralları, Kural, Sistem Analizi, Turizm, Karar Verme, Business rules, rule, system analysis, tourism, decision making
Alıntı