Cocrmo Alaşımının Sol-jel Yöntemi İle Yüzey Modifikasyonu

dc.contributor.advisor Çimenoğlu, Hüseyin tr_TR
dc.contributor.author Solum, Kudret tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Materials en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-11T11:16:42Z
dc.date.available 2015-09-11T11:16:42Z
dc.date.issued 2013-02-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı CoCrMo alaşımını sol-jel daldırma yöntemiyle TiO2 ve Ag/TiO2 ince film ile kaplayarak biyoaktivite ve mikrobiyellik açısından yüzey özelliklerini geliştirmektir. Bu amaçla alaşım yüzeyleri TiO2 ve farklı oranlardaki gümüş konsantrasyonlu Ag/TiO2filmi ile kaplanmıştır. Önce filmin yapısal analizleri SEM görüntülerinin incelenmesi, EDS analizi ve X-ışınları difraksiyonu ile yapılmıştır. Standart F75 kobalt alaşımı, TiO2 ve Ag/TiO2 ince film kaplı numuneler bir aylık SBF testi uygulanarak biyoaktiviteleri incelenmiştir. SBF testinden sonra numuneler üzerinde SEM çalışmaları yapılmıştır.Yine standart numune, TiO2, çeşitli konsantrasyonda gümüş katkılı TiO2 kaplı ve sterilizasyona tabi tutulmuş numunelerin E.coli tipi bakterilerle antibakteriyellik deneyleri yapılarak antibakteriyellik davranışları incelenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda CoCrMo üzerinde sol-jel yöntemi ile oluşturulan TiO2 ve Ag/TiO2 ince filmlerin (150-180 nm kalınlığında) altlığa iyi yapıştığı ve kaplanan numunelerin biyoaktivitelerinin arttığı görülmüştür. Buna ek olarak TiO2 esaslı ince filmde yeter düzeyde gümüş bulunması CoCrMo alaşımına antibakteriyel özellik kazandırmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this work was to modify the surface of a standard F75CoCrMo alloy in order to enhance the bioactivity and antibacterial performance by depositing TiO2 and Ag/TiO2thin films. 150 to 180 nm thick Ag/TiO2 and TiO2films were developed by sol-gel dip coating technique. Structural characterization of thin film has been made by the aids of SEM examinations, EDS analysis and X-ray diffraction analysis. Additinally uncoated and coated samples has been exposed to SBF tests for a month in order to study their bioactivities. After SBF test, SEM images have been studied.Uncoated and coated samples were subjected to antibacterial tests against E.coli type bacteria before and after sterilization process. Finally it is conclucled theadherent TiO2 and Ag/TiO2filmswere deposited on the CoCrMo substrates which enchanced the biocompability. Presence of certain amount of Ag within the TiO2 film induced antibacterial activity. Strelization did not cause a reduction in the antibacterial perfortmance of the films. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9327
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CoCrMo tr_TR
dc.subject Sol-jel tr_TR
dc.subject CoCrMo en_US
dc.subject Sol-gel en_US
dc.title Cocrmo Alaşımının Sol-jel Yöntemi İle Yüzey Modifikasyonu tr_TR
dc.title.alternative Surface Modification Of Cocrmo Alloys By Sol-gel Process en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11373.pdf
Boyut:
3.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama