Bir Yeniden Kullanım Önerisi Olarak Lefkoşa Kent Müzesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Sav, Sedef
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Müzecilik, İç Mimari ve Dekorasyon, Kolektif bellek, Kıbrıs-Lefkoşa, Müzeler, Tasarım, Yeniden işlevlendirme, Yeniden kullanma, İç mekan tasarımı, İç mimari, Museology, Interior Design and Decoration, Collective memory, Cyprus-Lefkoşa, Museums, Design, Refunctioning, Reuse, Interior design, Interior architecture
Alıntı