Evsel Atıksu Giderimi Yapan Yüksek Hızlı Membran Biyoreaktörlerin Proses Performansının Araştırılması

dc.contributor.advisor Sözen, Seval tr_TR
dc.contributor.author Razbonyalı, Cansın tr_TR
dc.contributor.authorID 10008084 tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-07-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-10T15:21:06Z
dc.date.available 2015-04-10T15:21:06Z
dc.date.issued 2013-08-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Yapılan çalışma da, pepton ve evsel atıksu giderimi yapan, düşük çamur yaşında işletilen batık membran konfigürasyonlu bir MBR sisteminin (bMBR) karbon giderim performası araştırılmıştır. Bu çerçevede; laboratuvar ölçekli bMBR sistemi, 2 gün, 1 gün ve 0.5 gün olmak üzere üç farklı çamur yaşında ve hidrolik bekletme suresi 8 saat olacak şekilde işletilmiştir. Deneysel çalışmalarda, 200 mg/L kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) konsantrasyonuna ayarlanmış, atıksudaki hızlı ayrışabilen ve yavaş ayrışabilen çözünmüş organik maddeyi temsil eden pepton karışımı ile ortalama KOİ konsantrasyonu 250mg/L olan İSKİ Baltalimanı Ön Atıksu Arıtma Tesisi’nden temin edilen evsel atıksu ile çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yüksek hızlı MBR sistemi çok iyi kalitede çıkış suyu elde etmiştir. Pepton karışımı ile yürütülen deneylerde çıkış suyu KOİ konsantrasyonu 40 mg/L ( %86 genel KOİ giderimi) veya daha düşük, evsel atıksu ile yürütülen deneylerde ise KOİ konsantrasyonu 70 mg/L (%75 genel KOİ giderimi) veya daha düşük çıkış suyu kalitesi elde edilmiştir. Bu değerler, kentsel atıksu arıtma tesislerinde uygulanan mevcut 125 mgKOİ/L sınır değerinin oldukça altındadır. Elde edilen sonuçlar literatür çalışmalarında elde edilen sonuçlar ile tutarlıdır. Ayrıca, uygulanan çamur yaşı ve test edilen substratlar özelinde mikrobiyal davranışın ve giderim kinetiklerinin gözlemlenmesi amacıyla respirometrik analizlerden oksijen tüketim hızı (OTH) profilleri elde edilmiştir. Bunlara ek olarak, sistemde tutulan çözünmüş fazdaki organik maddenin boyut dağılımı PBD testi ile araştırılmış ve 40 nm gözenek çapına sahip membranın, yaklaşık 8 nm boyutunun üzerindeki organik maddeyi tutabildiğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study attempts to fill some gaps in complex substrate removal by operating high rate membrane bioreactor (MBR). In this framework, a laboratory scale submerged MBR was operated at steady-state with extremely low operating conditions with three different sludge ages (SRT); 2.0 d, 1.0 d and 0.5 d. For each sludge age, hydraulic retention time (HRT) was adjusted to 8 hours. Substrate feeding was adjusted to 200 mgCOD/L and involved peptone mixture representing the readily biodegradable and slowly biodegradable COD fraction in domestic wastewater. Other feed was domestic wastewater with an average COD of 250 mg/L obtained from ISKI Baltalimanı Wastewater Pre-Treatment Plant. Results revealed that high rate MBR yielded excellent effluent quality. System fed with peptone mixture resulted with an effluent COD of 40 mg/L (86% overall COD removal) or lower and system fed with domestic wastewater resulted with an effluent COD of 70 mg/L (75% overall COD removal) or lower under tested operational conditions which is significantly lower than the current limit of 125 mgCOD/L for wastewater discharges from urban wastewater treatment plants. Parallel batch respirometric analysis yielded OUR profiles for each set implemented with peptone mixture and domestic wastewater. Furthermore, particle size distribution (PSD) test conducted to investigate the effective filtration size created by the biomass suspension. PSD tests indicated that, current MBR system with a pore size of 40nm, entrapped organics above the size range of 8 nm. This may be attributed to cake filtration effect due to biofilm formation on the surface of the membrane. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/656
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Membran Biyoreaktör tr_TR
dc.subject Düşük Çamur Yaşı tr_TR
dc.subject Evsel Atıksu tr_TR
dc.subject Karbon Giderimi tr_TR
dc.subject Respirometri tr_TR
dc.subject Parçacık Boyut Dağılımı tr_TR
dc.subject Bioreactor en_US
dc.subject Low Sludge age en_US
dc.subject Domestic Wastewater en_US
dc.subject Carbon Removal en_US
dc.subject Respirometry en_US
dc.subject Particle Size Distribution en_US
dc.title Evsel Atıksu Giderimi Yapan Yüksek Hızlı Membran Biyoreaktörlerin Proses Performansının Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Determination Of The Process Performance Of High-rate Membrane Bioreactors Treating Domestic Wastewater en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13864.pdf
Boyut:
992.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama