Trakya Havzasındaki Eosen Ve Oligosen Yaşlı Gaziköy Ve Keşan Formasyonlarındaki Kumtaşları Ve Şeyllerin Diyajenezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-06-24
Yazarlar
Gurzaliyeva, Havva
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Batı İstanbul, Tekirdağ, Kumbağdaki Gaziköy ve Keşan Formasyonlarından alınan kumtaşı ve şeyl kayaçlarından alınan örnekler, farklı özellikli turbidite fasiyesleri var. Havza analizi için çevrede depolanmış sedimentar kayaçların yorumlanmasına gerek duyuyoruz. Bu kumtaşı ve şeyllerin diajenetik evrimi gozeneklik ve geçirgenliğin gelişiminde çoklu sayda değişikliklere neden oluyor. Tane yüzeyinin bileşiminin, yapısının ve onlarin gözenek duvarları ve baglantı yollarının bilinmesi gerekiyor. Bu çalışmanın esas amacı diajenez zamanı oluşan gözenekleri, tane yuzeyinin pürüzlülüğü, geçirgenlik ve fasiyesleri belirlemek. Örneklerin, otijenik mineralların ve çimento dokusunu araştırmak için X- ray Diffraksyon (XRD) gibi teknik analiz yöntemi kullanıldı. Kayaç bileşimi optik mikroskopla ortaya çıkarıldı.
The sandstone and shale samples from the Keşan and Gaziköy Formations in the Kumbağ, Tekirdağ, West of Istanbul have features of different facies of turbidities. For the basin analysis, we need interpretation of the sedimentary rocks of their depositional environment. The diagenetic evolution of these sandstones and shales caused many changes in porosity and permeability developments and their grain morphologies. Hence the composition and structure of the grain surface have to be known and their influences on pore walls and connection paths. The major issue of this study is to determine on the pore geometry and the grain surface roughness, which were formed from the authigenic minerals during diagenetic changes. Samples are analyzed by using some technical analysis such as X-ray Diffraction (XRD) for investigation crystal habits of authigenic minerals and cement textures. Rock composition is revealed by optical microscopy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Kum Taşı, Şeyl, Diyajenez, Turbidit, Tane Boyut, Fasiyes, Otijenik Mineral, Sandstone, Shale, Diagenesis, Turbidite, Grain Size, Facies, Authigenic Mineral
Alıntı