Winkler Zemine Oturan Elastik İki Tabaka İçin Sürekli Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Yaylacı, Murat
Birinci, Ahmet
Öner, Erdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve Winkler zemine oturan birbirine yapışık elastik iki tabakanın sürekli temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Çözümde tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir. Problem düzlem hal için incelendiğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır. Problemin sonlu eleman modeli ANSYS paket programı kullanılarak oluşturulmuş ve iki boyutlu analizi yapılmıştır. En büyük normal gerilmeler simetri ekseni üzerinde meydana geldiğinden, bu eksende oluşan sx ve sy gerilmeleri çeşitli boyutsuz büyüklükler için elde edilmiştir. Son olarak bulunan sonuçlar literatürdeki analitik sonuçlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
In this paper, a continuous contact problem for two bonded elastic layers resting on a Winkler foundation and loaded by uniformly distributed load is solved using finite element method. Body forces of elastic layers are neglected in the problem. Thickness in z-direction is taken to be unit. The finite element model of the problem is constituted using ANSYS software and the two dimensional analysis of the problem is carried out. By reason of the fact that maximum value of the normal stress is on the symmetry axis, sx and sy stresses on the symmetry axis are determined for various dimensionless quantities. Finally, the results obtained from finite element method are verified by comparison with the analytical results.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı