Kiriş-kolonların Tasarım Prensipleri Ve Lrfd, Eurocode 3 Ve Ts 4561 Şartnameleri Açısından Hesap Esaslarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Albayrak, Erkal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, etkileşim denklemleri çerçevesinde, kiriş-kolonların davranışları ve tasarım prensipleri incelenmiştir. Daha sonra sırasıyla, Amerikan, Avrupa ve Türk plastik dizayn şartnameleri olan LRFD, EUROCODE 3 ve TS 4561 şartnamelerinin ilgili bölümleri irdelenmiştir. Şartnameler, sayısal örnek üzerinde uygulanıp karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, LRFD ve EUROCODE 3 şartnamelerinin detaylı bir takım prosedürler uyguladığı, TS 4561 şartnamesinin bu iki standarda göre daha pratik ve basit bir yol izlediği görülmüştür. Bunun yanında elde edilen sonuç EUROCODE 3 şartnamesine göre yapılan tasarımla denktir. LRFD ile yapılan kontrolün sonucunda, EUROCODE 3 ve TS 4561 şartnamelerinden daha küçük bir kesit yeterli olmuştur.
In this work, the behaviour and design principles of beam-columns are studied at the basis of interaction equations. Afterwards, the relevant sections of American LRFD, European EUROCODE 3 and Turkish TS 4561 plastic design specifications are studied. Calculation principles of the specifications are applied on an example. As a result, it has been seen that, LRFD and EUROCODE 3 specifications follow a more complicated procedure for design and TS 4561 uses a simple and easier calculation methods. However the results obtained by TS 4561 are closer and more conservative then EUROCODE 3. The section obtained by LRFD is smaller then the section obtained by both EUROCODE 3 and TS 4561.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Çelik Yapılar, Kiriş-kolonlar, Tasarım, Steel Structures, Beam-columns, Design
Alıntı