YER 2019 : Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Maslak, İstanbul, 11 Haziran 2019

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ Maden Fakültesi
Özet
YER Sempozyumları, Fakültemiz Bölümleri’nden son bir yılda mezun olan öğrenciler ile tez danışmanlarının yoğun emek harcayarak ürettikleri bitirme çalışmalarının bilim camiası ile paylaşılması amacıyla her yıl Haziran ayında düzenlenmektedir. Bu yıl da bölüm başkanlıkları ve ilgili komisyonları tarafından seçilen 29 öğrencimizin posterlerini sergilediği, 5 öğrencimizin de sunum yaparak yer bilimleri camiasıyla buluştuğu sempozyum, ayrıca sektörden katılan temsilcilerle akademik şölen mahiyetinde icra edilmiştir. Bu poster ve sunumların üretildiği tezler de dahil olmak üzere, YER2019 çerçevesinde Maden Fakültesi Bölümleri’nin bitirme tezlerinden tam metinli bildiriler üretilmiş ve bu sempozyum kitabında toplanmıştır. Oldukça kapsamlı yapılan arazi ve laboratuvar çalışmalarının yanında özgün tasarım ile çözümleme yöntemleri içeren tezler ve bunların özünü yansıtan bildirilerin sayısının fazlalığı da yapılan emek yoğun çalışmaları göstermesi bakımından önemlidir. Maden Mühendisliği Bölümü 32, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü 28, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 14 bildiriyle ve birden fazla öğrenci grubuyla oluşturulmuş takım çalışması mahiyetindeki çalışmalarıyla Jeoloji Mühendisliği Bölümü 18 ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü ise 5 bildiriyle sempozyuma katkı sağlamıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
mining engineering, geology, jeoloji, maden mühendisliği, academic dissertations, akademik tezler
Alıntı