Lojistik Alanında Bir Veri Madenciliği Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tiryaki, Sevcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada veri madenciliği yöntemlerinden sınıflandırma algoritması kullanılarak lojistik sektöründeki kritik problemlerden biri ele alınmış ve kurulan model yardımıyla bulunan kural geleceğe yönelik tahminlerde bulunmamıza imkan sağlamıştır. Bilgisayar sistemleri ile üretilen veriler tek başlarına değersizdirler çünkü çıplak gözle bakıldğında verilerin bir anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Bu veriler belli bir amaç doğrultusunda işlendiği zaman anlamlı hale gelmektedir. İşte ham veriyi bilgiye veya anlamlı hale dönüştürme işini veri madenciliği ile yapabiliriz. Elimizin altında bulunan büyük veri yığınları içerisinde çıplak gözle göremediğimiz ancak keşfedilmeyi bekleyen ve belki de şirketlere milyon dolarlar kazandıracak olan değerli bilgiler keşfedilmeyi beklemektedirler. Geleceğin, en azından yakın geleceğin, geçmişten çok fazla farklı olmayacağının varsayarsak geçmiş veriden çıkarılmış olan kurallar gelecekte de geçerli olacak ve ilerisi için doğru tahmin yapmamızı sağlayacaktır.
In this study using the Classification algorithm of data mining methods, a critical problem of the logistics area is examined and the rule produced by the obtained model makes it possible to estimate future movements. The datas that are produced by the computer systems are worthless alone because we can say that they mean nothing when we look at them with the naked eye. This datas get valuable when they are processed with a clear aim. So we can manage transforming raw data to valuable data with data mining. The valuable datas in huge data mountains, maybe will make the companies gain million dollars, are waiting to be explored. Assuming that the near future will not be so different from the past, the rules are explored from the past data will be valid in future and will help us to make right decisions for future.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Veri madenciliği, sınıflandırma algoritması, Data mining, Classification algorithm
Alıntı