Proteaz Enziminin Fiziksel Adsorpsiyon, Kovalent Ve İyonik Bağlanma Metotları İle İmmobilizasyonu

dc.contributor.advisor Güvenilir, Yüksel Avcıbaşı tr_TR
dc.contributor.author Taşdelen, Çiğdem tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:13Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:13Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, endüstride geniş uygulama alanı olan proteazın immobilizasyonu incelenmiştir. Bu amaçla ticari proteaz enzimi fiziksel adsorpsiyon, kovalent ve iyonik bağlanma yöntemleri kullanılarak farklı taşıyıcılar üzerine immobilize edilmiştir ve kovalent bağlanma metodu ile elde edilen immobilize enzimin karakterizasyonu yapılmıştır. Fiziksel adsorpsiyon metoduyla çitin ve tanin-çitosan üzerine immobilize edilmiş proteaz enziminin immobilizasyon verimleri sırasıyla, %44.2 ve %77.8 olarak bulunmuştur. Proteaz enziminin çitin, çitosan ve vermikulit üzerine kovalent bağlanma metoduyla immobilizasyonu sonucunda immobilizasyon verimleri sırasıyla, %84.3, %81.2 ve %54.8 olarak belirlenmiştir. İyonik bağlanma yönteminde ise en yüksek immobilizasyon verimi Ecteola23 Cellulose anyon değiştiricisi ile %26.5 olarak tespit edilmiştir. Çitin, çitosan ve vermikulit üzerine kovalent bağlanmayla immobilize edilmiş proteaz enzimi, serbest enzimin optimum sıcaklığının ve optimum pH’ının artmasını sağlamıştır. İmmobilize enzimlerin sıcaklık ve pH kararlılıklarında iyileşme tespit edilmiş, raf ömrü ve tekrarlı kullanılabilme deneyleri sonucunda kararlı davrandıkları belirlenmiştir. Ayrıca immobilize enzimlerin tümünün ticari deterjanlarla uyumlu oldukları gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the immobilization of protease, used in multiple areas in industry, was investigated. For this goal, commercial protease enzyme was immobilized on various carriers by the methods of physical adsorption, covalent and ionic binding and the characterization of the immobilized enzyme, which obtained by covalent binding, was analyzed. The immobilization yields of the proteases immobilized on chitin and tannin-chitosan by physical adsorption method were 44.2% and 77.8%, respectively. Covalent binding method by using chitin, chitosan and vermiculite resulted with the immobilization yields of 84.3%, 81.2% and 54.8%, respectively. The highest immobilization yield by using ionic binding method was achieved as 26.5% with the anion exchanger of Ecteola23 Cellulose. The covalently immobilized enzymes on chitin, chitosan and vermiculite increased the optimum temperature and optimum pH of the free enzyme. By the immobilization of protease on chitin, chitosan and vermiculite temperature stability and pH stability were improved. Covalently immobilized enzymes exhibited good storage stability and durability for repeated use. Furthermore, all the enzymes immobilized on chitin, chitosan and vermiculite exhibited good detergent stability with the commercial detergents. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2651
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İmmobilizasyon tr_TR
dc.subject Proteaz tr_TR
dc.subject Fiziksel adsorpsiyon tr_TR
dc.subject Kovalent bağlanma tr_TR
dc.subject İyonik bağlanma tr_TR
dc.subject Immobilization en_US
dc.subject Protease en_US
dc.subject Physical Adsorption en_US
dc.subject Covalent Binding en_US
dc.subject Ionic Binding en_US
dc.title Proteaz Enziminin Fiziksel Adsorpsiyon, Kovalent Ve İyonik Bağlanma Metotları İle İmmobilizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Immobilization Of Protease Enzyme By Physical Adsorption, Covalent And Ionic Binding Methods en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4174.pdf
Boyut:
520.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama