Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Tekstil Endüstrisindeki Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Sarıünal, Sermet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tedarik zinciri yönetim sistemi; tedarikçilerden, fabrikalardan, ambarlardan, dağıtım merkezlerinden ve bayilerden oluşan; üzerinde, bir şirketin, o şirketin müşterilerinin ve tedarikçilerinin hızlı ve esnek koordinasyonu için gerekli tüm lojistik işlerinin yönetildiği; bütünleşmiş ve ortak (işbirlikçi) bir ağdır. Tedarik zincirinin üyeleri arasındaki, bilgi paylaşımı, kaynak paylaşımı, risk paylaşımı ve faaliyet paylaşımı gibi paylaşma temeline dayalı işbirliği, etkili bir tedarik zinciri yönetiminin uygulanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle de, uzun dönemli işbirliklerin ve ortaklıkların, tedarik zincirlerini önemli harcamalardan arındırdığı ve tedarik zincirlerine önemli rekabet avantajı sağladığı fikrini benimseyen şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte, işbirlikleri ve ortaklıklar, önemli değişiklikler gerektiren, kurulması ve yürütülmesi zor, karşılıklı fedakârlık isteyen beraberliklerdir. Tekstil tedarik zincirinde, bir ortak hazır giyim fabrikasının üretim aşamaları ve kullanılan teknolojiler incelenir. Konfeksiyon üretimi ve sorunları ile ilgili bilgiler tetkik edilir. Bütünleşmiş lojistik fonksiyonu yeni gelişmekte olan ürünlerin yeni ekonomik sistemlerindeki en önemli faktörlerden biridir. Bu da rekabetçi avantajı ve katma değeri arttırmayı sağlar. Bu fonksiyon tedarikçiler, aracılar ve dağıtıcılar arasındaki yeni imkânların gelişiminde kullanılır. Bu sistem “Tedarik Zinciri Yönetimi” olarak bilinir.
Supply chain management (SCM) system is the integrated and collaborative network of suppliers, factories, warehouses, distribution centers, and retailers, through which the complete chain of logistic processes is administered resulting in the efficient and flexible coordination of a company, its suppliers and end users. The supply chain members collaborate, i.e. share information, resources, risk and activities, this plays a critical role in the implementation of an effective SCM. An increasing number of companies subscribe to the idea that developing long-term collaboration, cooperation and partnership can remove significant wastage from the supply chain and result in commercial advantage. In the textile supply chain, a partner apparel manufacturer s production processes, and the technologies used, are investigated. Information about apparel production and its problems are examined. The Integrated Logistic function is one of the important factors for newly developed products in the new economic system, which creates competitive advantages and higher value add. This function is used to develop new possibilities among suppliers, intermediaries and distributors. This is the system known as Supply Chain Management .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Tekstil Endüstrisi, Supply Chain Management, Textile Industry
Alıntı