Askeri Telsiz Sistemlerinin Performansının Bulanık Karar Ortamında Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Artuç, Ayhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Harekat ortamının en önemli irtibat vasıtası olan tek kanallı VHF/FM taktik telsizler bütün dünyada askeri birlikler tarafından kullanılmaktadır. Kullanılan telsiz sistemlerinin gerçek muharebe ortamı oluşmadan değerlendirilebilmeleri oldukça güçtür. Oldukça geniş uygulama alanı bulan ve karar analizi yöntemlerinden birisi olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile elde mevcut sistemlerin değerlendirilmesi sezgisellik kullanılarak yapılmaktadır. Analitik Hiyerarşi Yönteminin bir özelliği de, konunun uzmanı olan kişilerin tecrübelerini ve doğal karar mekanizmalarını sayısal hale dönüştürebilmesidir. İşte bu düşünceden hareketle, şimdiye kadar herhangi bir analitik değerlendirmeye tabi tutulmamış taktik telsiz sistemlerinin etkinliği konusunda bir fikir oluşturulabilmesi amacıyla Analitik Hiyerarşi Yönteminin kullanılabileceği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. Sonuçların daha anlamlı olabilmesi ve incelenecek yeni telsiz sistemlerinin neye göre daha iyi olduğunun ve ne kadar iyi olduğunun anlaşılabilmesi için eski telsiz sistemleri de değerlendirmeye katılmıştır.
Single channel VHF/FM tactical radios, which are the ultimate communication facility of the battlefield, are used by all military units. The radios that are used cannot be evaluated without emergence real battlefield. Analytic Hierarchy Process which has a vast application field, and which is one of the decision analysis process, is used to evaluate the existing system by intution. Another aspect of AHP is its ability to transform the experience and natural decision mechanisms of experts of field to quantitative results. Accordingly, this study has been made with the idea that AHP can be used to evaluate the efficiency of tactical radios, which have never been analyzed by any analytic method. The older radio sytems are also included in this process in order to get more locical results an to compare the new sytems with former.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Telsiz Sistemleri, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Bulanık, Radio Systems, Analytic Hierachy Process, Fuzzy Logic
Alıntı