Çok Katlı Betonarme Yapı Tasarımı Ve Sünme Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetinkaya, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 24 katlı betonarme bir yapının taşıyıcı sisteminin yatay ve düşey yükler altında çözümlemesi yapılarak taşıyıcı sistem elemanları boyutlandırılmıştır. Çok katlı binalarda yapı ağırlığından dolayı özellikle alt katlardaki düşey taşıyıcı elemanlarda ani şekil değiştirmelerin yanında zamana bağlı önemli şekil değiştirmeler (sünme ve büzülme şekil değiştirmeleri gibi) meydana gelmektedir. Bunlar tamamen geriye dönmeyen, kalıcı şekil değiştirmeler olup tasarım aşamasında gözönüne alınması gerekmektedir. Yapılan düşey yük ve yatay yük çözümleri sonucunda, incelenen yapının düşey taşıyıcı elemanlarında oluşan iç kuvvetlerin belirlenmesi sonrasında, betonda zamana karşı şekil değiştirmelerden sünme etkisi gözönüne alınmıştır. Sünmeye etki eden faktörler, yapının düşey taşıyıcı elemanlarında sünme nedeni ile meydana gelen kısalmaların tasarıma etkisi irdelenmiştir. Bu doğrultuda, literatürdeki sünmeye ilişkin kayıtlar özet olarak verilmiş ve sünme etkisinin göz önüne alınması doğrultusunda, pratik uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
DESIGN OF MULTI-STOREY REINFORCED In this study, the elements of structural system of 24-storey reinforced concrete structure are designed after analyzing the system under lateral and vertical loads. In the multi-storey reinforced structures, since the axial load level of the bottom columns of the structure is high so there exists essential time dependent deformations like creep and shrinkage together with sudden deformations in the vertical structures elements of bottom stories. These are usually residual deformations and must be considered in design. After the usual design procedure of the structural system, the creep effect is observed as a time dependent deformation in the concrete. The effects on creep and the effects of the shortenings caused in the vertical structural elements because of the creep for the design process are examined. By regarding all the codes mentioned above and the references related to the time dependent deformations are offered for practical applications and design targets.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
tasarım, yüksek yapı, zamana bağlı şekildeğiştirme, sünme, Design, tall building, time dependent deformation, creep
Alıntı