Beton Dayanımının Moment Taşıma Kapasitesine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Demir, Fuat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Betonarme hesaplarında yapılan kabullerden birisi; beton ile donatı arasında aderansın tam olduğudur. Aderansı etkileyen önemli etkenlerden birisi beton basınç dayanımıdır. Ülkemizde yapılan incelemelerde, özensiz yapılan yapıların beton dayanımları 8-10 MPa civarında olduğu tespit edilmektedir. Bu yapıların incelenmesinde Taşıma Gücü Yöntemi’ndeki bağıntılar aynen uygulanmaktadır. Taşıma gücü yönteminde kullanılan birçok bağıntının aslında betonun belirli bir alt sınır dayanımı için geçerli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla düşük beton dayanımları için hesaplamalarda taşıma gücü için verilen bağıntıların kullanılması bazen yanlış sonuçlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada beton dayanımının moment taşıma kapasitesine etkisi, doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu amaç için fortran dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Çatlak oluşumun gösterimi için yayılı çatlak modeli, donatının modellenmesi için ise ayrık donatı modeli kullanılmıştır. Donatı ile beton arasındaki aderans yaylarla modellenmiştir. Düşük beton dayanımlarının moment taşıma kapasitesine olan etkisi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar şekillerde verilmiştir.
One of the basic assumptions made in reinforced concrete is that perfect bond exists between concrete and steel bars. One of the important parameter which influences the bond is concrete strength. The researches were done in our country show that concrete strength of reinforced concrete structures is 8-10 MPa approximately. Generally, the equations given in the “Ultimate Strength Theory” were used in the analysis of the structures. It is known that the equations in the “Ultimate Strength Theory” are valid only for lower bound of concrete strength. Therefore the use of same equations in the analysis of structures can mislead for low concrete structures. In this study, the effect of low concrete strength to estimate on the ultimate resisting moment is investigated by using nonlinear finite element method. An algorithm was prepared in Fortran code. Concrete cracking was presented with smeared cracking model. Steel was modeled bar element. Bond between concrete and steel was modeled by link elements. The effect of low concrete on the estimating resisting moment and behavior of structures is investigated. Results were given in figures.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı