Halk Oyunları Notasyon Sistemi Denemesi: Hareket Portesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Ödemiş, Sonay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada Anatomi bilimi temelinde halk danslarının yazımının yapılmasını amaçlanarak deneysel bir araştırmanın neticesinde tasarlanan ve Hareket Portesi Notasyon Sistemi adı verilen hareket notasyonu denemesine yer verilmektedir. Hareket Portesi Notasyon Sistemi'nde kullanılan anatomik kavram ve terimlerin açıklanması yapılmakta ve Hareket Portesi Notasyon Sistemi'nin temelini oluşturan bu kavramlara dayanan ana prensipler olan; temel çalışma prensibi, açılandırma prensipleri ve işaretleme prensiplerine yer verilmiştir. Deneysel bir araştırmanın ürünü olan bu çalışma neticesinde, halk danslarının, tasarımı yapılan ve Hareket Portesi Notasyon Sistemi adı verilen sistem ile yazılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Hareket Notasyonu, Anatomik Hareketler, Dans Yazımı, Dans Analizi, Koreoloji.
In this study, we approached a notation system experiment named Movement Staff Notation System (MSNS) which is designed after a quinquennial experimental research period and that aims writing folk dances on the anatomy science basis. We began with explaining anatomical concepts and terms that are used in MSNS. We gave place to main principles; fundamental study principle, angle principles, and marking principles based on these concepts used in anatomy science and underlie MSNS. After a quinquennial experimental research period with this study, a result is ensued that folk dances and all body movement can be written with the system named MSNS. Keywords: Movement Notation, Movement Staff, Anatomical Movements, Dance Writing, Dance Analyze, Choreology
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Hareket Notasyonu, Anatomik Hareketler, Dans Yazımı, Movement Notation, Movement Staff, Anatomical Movements
Alıntı