Komsomolskoe Sahası Ve Yerinde Petrol Miktarı Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-15
Yazarlar
Nurshımov, Akram
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
2005 yılında KomMunay şirketi tarafından devletten kiraya alınarak işletim devam etti. Şu ana kadar Komsomolskoe sahasında araştırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar sonucunda yeni verilerle eski veriler karşılaştırarak sahayla ilgili analiz yapıldı ve sahanın jeolojik yapısıyla ilgili yeni bilgi edinildi. 1986 yılında karot incelemesi yapıldı. J-I üretim zonunun genel ortalama özelliğine bakacak olursak, laboratuvar analizlerine göre gözeneklilik %16.7, geçirgenlik 28.88md ve Hidrokarbon doymuşluğu %63.49 olarak bulundu. J- II üretim zonunu ancak 9 nolu kuyudan alınan karot analizi temsil etmektedir. Analiz sonuçlarına göre ortalama gözeneklilik değeri %15.5’e, geçirgenlik 3.67md’ye ve hidrokarbon doymuşluğu %60.4’e eşittir. taz çalışması esnasında material denge yöntemi ile yerinde petrol miktarı tahmini yapıldı ve 16.8 milyon ton bulunmuştur.
Komsomolskoe field was discovered in 1984, and is located in Mangistau region of Mangistau oblast. The structure was detected as a result of seismic surveys carried out in 1977 – 1978. The oil content is connected with terrigenous deposits of upper and middle Jura (J-I and J-II). Four productive formations (A, B, C and D) were distinguished in J-I. The report “Oil reserves of Komsomolskoe field” was approved in 1987, the field was in suspension until 2005. At 2005 Komsomolskoe field rented by KomMunay to produce HC (hydrocarbon) and for further development.The general material balance equation was used to estimate the oil in place in Komsomolskoe field. The original oil in place was determined to be 16.8 million ton.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Rezervuar, gözeneklilik, formasyon, Rezervoir, porosity, formasion
Alıntı