Peyzaj Tasarım Elemanlarının Enerji Korumaya Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Genç, Gülsüm
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gelişen teknoloji ve hızlı kentleşme karşısında enerji ihtiyacına duyulan talebin artması göz önüne alınarak, peyzaj mimarisi açısından da tasarım elemanlarının etkin kullanımı ile yapılarda enerji tasarrufunun mümkün olabileceği araştırılmıştır. Peyzaj tasarımında kullanılan doğal ve yapay elemanların, iklim kontrolündeki dolayısıyla da insan konforu üzerindeki etkileri, bu etkilerin enerji kullanımında özellikle binaların yazın ve kışın ısınma ve soğutma giderlerindeki değişimleri yapılan bilimsel çalışmalar ışığında araştırılmış ve bu bulgular sonucunda doğal ve yapay elemanların enerji etkin peyzaj tasarımı için hangi tekniklerle kullanılacağı önerilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma farklı iklim tiplerine göre oluşturulacak konforlu mekanlarla ile doğal ve yapay tasarım elemanlarının tasarımda etkin kullanımı ve enerji korunumu için enerji etkin tasarım kriterlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın, gelecekte yapılacak olan peyzaj düzenlemelerinin günümüz sürdürülebilirlik ve enerjide tasarruf anlayışı çerçevesinde daha verimli bir şekilde yapılması konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir.
In this study, the possiblity of energy saving in residences by using landscape design elements strategically is determined with respect to the rapidly developing technologies and increasing pace of world-wide urbanization. The effects of natural and physical elements of landscape on climate, human comfort and saving energy for heating and cooling in residences during the summer and winter are examined by previous studies in literature and it is suggested that several climatic energy-effciency techniques for reduction in saving energy in residences. Consequently, this study is considered that it is possibble to create comfortable areas for human activities by understanding the subtle differences among climate zones, sitting natural and man-made elements strategically and using several climatic energy-effciency techniques for considerable reduction in saving energy in residences for heating and cooling and this study can be useful energy efficient and sustainable design consept for future.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İklim, Mikroklima, Enerji Korunumu, Enerji Dengesi, Enerji Bütçesi, Peyzaj Tasarım Elemanları, Climate, Microclimate, Energy Saving, Energy Balance, Energy Budget, Landscape Desing Elements
Alıntı