Mimarlık Düsüncesinin Gelisimi Ve Mimarlık Söylemleri Özneler Üzerinden Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-22
Yazarlar
Has, Dilara
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimarlığın kuramsal alanının tarihsel süreçte nasıl bir gelisim gösterdiğinin değerlendirildiği bu çalısmada, genelden çıkarak özele inen bir bakısla farklı anlatılara ulasılabileceği gözlenmis, bu amaçla da konu tarihsel süreçte dönemini belirlemis mimarlar üzerinden ele alınmıstır. Tarih birbiri ardından gelen dönemleri çoğu zaman bir etki – tepki ürünü olarak göstermektedir. Böyle bir yaklasım genel bir bakısla kabul edilebilir dursa da, öznelere odaklanıldığında farklı dönemlerde benzer düsünsel süreçlerin izlerine rastlanır olmaktadır. Aynı türden bir yaklasım, çoğu zaman biçimin ortaklığında temellenen dönemlerin de, kendi içerisinde farklı düsünen özneler çıkarabileceğini göstermektedir. Bu amaçla çalısmada, hem yapısal hem de kuramsal çalısmalarıyla mimarlık düsüncesinin gelismesinde etkili olmus mimar özneler söylemleri aracılığıyla irdelenmektedir. Öncelikle günümüze varana kadarki tarihsel sürece odaklanılmakta, dönemsel bir ele alısla farklı düsünce biçimlerini ortaya koyan özneler ve söylemleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra günümüz mimarlık ortamı ve buna bağlı gelisen mimarlık söylemleri, içinde bulunduğu sosyal bağlamda ele alınmakta, günümüz söylemlerine zemin olusturan dinamikler tartısılmaktadır. Bu bölümde ortaya konan bilgiler ısığında ise, günümüz mimarlığında kuramsal çalısmalarıyla önemli bir yeri olan Rem Koolhaas üzerinden güncel bir okuma yapılmaktadır. Sonuç olarak, tarihin, özneler üzerinden ele alınan bir bakısla, kalıplasmıs ve çoğu zaman biçimin ortaklığında temellendirdiğimiz mimarlıktan daha fazlasını kapsadığı ortaya konmaktadır.
In this study, the question of how the theoretical field of architecture has been evaluated in the historical process has considered and the view descending from general to detail shows the different narrative perspectives can be observed. With this aim, the study has based on to the architects that have determined the period of themselves in historical process. History is showing us the periods coming after, as an aciton-reaction phenomenon. In general view, this kind of approach can be acceptable, but by focusing on subjects, similar architectural thoughts can be observed on different periods. With the same perspective , the reverse is also becoming possible. The study is investigating the subjects of architecture through their discourses. First, it is focusing on the architects who have show different intellectual perspectives in historical process. Then it is examining today’s architectural medium and the discourses related with it in the social context, and the dynamics which are the grounds for today’s architectural discourses. Through the data from this part, the architect Rem Koolhaas and his discourses are considering as a contemporary example. As a result, it is reached that by focusing on the subjects of architecture, the history can be read more different than the rigid one which is mostly gathering under the similarity of form.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Mimarlık düsüncesi, Mimar özneler, Söylem, Architectural Idea, Subjects, Discourses
Alıntı