Yeni Liflerden Mamul Çorapların Isı Transferinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cimilli, Sena
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Konfor, insanın çevre içerisinde kendini iyi hissteme halidir. Giysiler bu hissi, vücut hareketlerini sınırlamaması ve vücudu kendi ısısını düzenleme mekanizmasını mani olmaması ve yardımcı olması durumunda verebilmektedir. Hazır giyim sanayi incelendiğinde çorap sektörlerinin piyasaya sürülen konfor özellikleri iyileştirilmiş yeni lif cinslerinin ilk ve en yoğun kullanıldığı alanlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun başlıca nedeni tene doğrudan temas eden bu giysilerin insan üzerindeki diğer giysilerin konforu içinde önemli bir paya sahip olmasıdır. Günlük çalışma koşulları içerisinde vücudun diğer bölgelerine göre daha az hava sirkulasyonu olan ayakkabı içinde yer alan çorabın, diğer giysilere göre daha fazla konfor sağlaması beklenir. Bu genel değerlendirmeler ışığında doğal esaslı yeni liflerden mamul çorapların konfor özelliklerini yönelik çalışma kurgulanmıştır. Modal, mikromodal, bambu, soya, kitosan gibi yeni liflerden 3 farklı sıklıkta üretilen ve aynı şartlarda boya-terbiye işlemlerinden geçirilen 21 numunenin su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, kılcal ıslanma özellikleri yanında ısı iletimi de bu çoraplar için özel olarak geliştirilen bir düzenek yardımıyla ölçülmüştür. Ayrıca tüm bu konfor belirleyici özellikler yanında, ürünlerin boncuklaşma, patlama mukavemeti, aşınma gibi kullanım performasını belirleyen fiziksel büyüklükler de belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar SPSS programında ANOVA, t-testi ve korelasyon testleriyle istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Son olarak; CATIA programında modellenen süprem kumaşların ısı iletim davranışı ANSYS Workbench programında çözümlenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlarla sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
People are comfortable in their garments when they are feeling good in the environment. Garments can give this effect when people both are freedom of motion and can regulate or help their thermoregulation system. Owing to fact that socks are connected with skin directly, as a result they have an important role on feeling comfortable, generally new yarns whose comfort properties are improved are used firstly and intensity at these parts of industry. During daily life, less air circulation occurs at socks in the shoes than the other part of the body so socks need to perform better comfort than the other garments. In the light of foregoing points; a study is edited which includes socks, made from new regenerated yarns, comfort properties. In this study, the yarns from eight new fibers namely modal, micro modal, bamboo, soybean and chitosan were utilized to produce sock samples at 3 different tightness values. Vapor transfer, air permeability, wicking, wetting and heat transfer properties which are related with comfort were evaluated. In addition to that pilling, abrasion and bursting strength properties which affect the end-use performance of the socks were measured. Experimental results were statistically evaluated at SPSS using ANOVA, t test, bivariate correlation analysis. Finally; basic knitting part was drawn at CATIA and then heat transfer behavior of this part modeled at ANSYS Workbench. The results obtained from experimental results were compared with finite element results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Çorap, Isı Transferi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Socks, Heat transfer, Finite Element Method
Alıntı