Reçine-iletken Polimer Esaslı Kopolimer Ve Kompozit Kaplamalar İle Korozyon Önlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-08-04
Yazarlar
Aydın, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada polimerik kaplamaların aluminyumun korozyonunu önlemedeki etkileri incelenmiştir. İletken polimer olarak (polipirol (PPy), polikarbazol (PCz)), silikon tegomer (PDMS) ile pirol (Py) den oluşan iki blok kopolimer (DN4 ve DN6) ve silikon tegomer (PDMS) ile karbazol (Cz) blok kopolimerleri kaplamalarda kullanıldı. Pirol(PPy) ve karbazol(Cz) homopolimerleri alüminyum yüzeyine elektrokimyasal olarak kaplanarak, performansları yukarıda adı geçen kopolimerler ile karşılaştırılmıştır. DN4 grubu için en iyi korozyon koruması DN4-1-4 sağlanmıştır ve DN4-1-4 bu grup içersindeki en düşük konsantrasyonlu kaplamadır ve 4 katman halinde yüzeye uygulanmıştır.DN6-1-2 ise DN6 grubu içerisindeki, korozyona en dayanıklı olan kaplamadır. DN4, DN6 dan daha düşük molekül ağırlığına sahiptir ve uzun süre asite maruz kaldıklarında DN6 dan daha etkilidir. DN1_1-1-2 ise DN1_1 grubunun en verimli kaplamasıdır. PPy ve PCz ile modifiye edilen CF kaplamaları dayanıklı malzemelerdir ve asit içerisinde mükemmel yapışma ve koruma özelliklerine sahiptirler ve DN4, DN6, DN1_1 ürünlerinden daha etkilidirler. Sonuç olarak PPy ve PCz homopolimerlerinin korozyon koruması, silikon tegomer ile oluşturulacak blok kopolimerleri veya CF reçinesi içerisinde dağıtılarak yapılan karışımları ile geliştirilebilir.
In this study the effect of polymeric coatings on the corrosion inhibition of aluminum was investigated. Conducting polymers (polypyrrole (PPy), polycarbazole (PCz)), two block copolymers of Py with silicon tegomers (PDMS) (DN4 and DN6), and copolymer of Cz with PDMS (DN1_1) were used as polymeric coatings. PPy and PCz homopolymers were coated electrochemically on Al electrode surface and their performance compared with copolymers. In order to improve the performance of homopolymers they were used together with cyclohexanone-formaldehyde resin (CF). They dispersed homogeneously in the resin and coated on Al electrode surface and investigated comparatively with unmodified CF. The best performance for DN4 were obtained for DN4-1-4 which means a coating obtained from the most diluted solution with four layer. For DN6 copolymer the best one is DN6-1-2. For longer exposure time DN4 which has lower molecular weight seems more efficient than DN6. DN1.1-1-2 seems the optimum condition for DN1_1 block copolymer. PPy and PCz modified CF coatings durable material in the acidic medium and they have excellent adhesion and protection for aluminium. Their efficiency is much better than the DN4, DN6 and DN1_1 coatings. Generaly it can be concluded that corrosion protection of PPy and PCz homopolymer coatings can be improved either by copolymerization with silicon tegomer or with dispersing them in a well adherent resin such as CF.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Korozyon önlenmesi, iletken polimerler, keton formaldehit reçineleri, polidimetilsiloksan, Tafel ekstrapolasyonu, empedans ölçümleri, kopolimer ve nanokompozitler., Corrosion inhibition, conducting polymers, keton-formaldehyde resins, silicon resins, Tafel extrapolation, empedans measurements, copolymers and nanocompozites.
Alıntı