Çok Katlı Çelik Yapıların Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağatay, Yunus Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu tez çalışmasında betonarme bir yapı olan, İstanbul 1. Levent te bulunan Metrocity binasının dışmerkez güçlendirilmiş çelik çapraz perde sistemli çelik tasarımı yapılmıştır. Yapı 835 m2 taban alanına oturan dikdörtgen bir plana sahip 8 bodrum, zemin, 28 normal ve 3 çatı katı ile toplam 40 katlı bir binadır. Bodrum katlar otopark amaçlı kullanılmakta, ilk dört katta alışveriş merkezi, mağazalar ve lokantalar bulunmakta, üstteki 24 kat ise konut amaçlı kullanılmaktadır. Bina toplam kullanım alanı 30.033 m2 ve toplam yapı yüksekliği 134.4 m’dir. Yapı 1. derece deprem bölgesinde olup zemin sınıfı Z1 ve zemin emniyet gerilmesi 5 kg/cm2’dir. Tasarlanan binada, mevcut binada olduğu gibi BS 35 hazır beton ve BÇ III betonarme çeliği kullanılmış, çelik elemanlar için ise kolon, kiriş ve çaprazlarda St52, levhalar ve berkitme çaprazları için ise St37 kullanılmıştır. Birleşimlerde yüksek mukavemetli bulonlar tercih edilmiştir. Döşemeler katlanmış çelik sac ve betonarme malzemeleri kullanılarak kompozit olarak, temel ise 2 m yüksekliğinde radye olarak tasarlanmıştır. Hesaplanmalarda TS 498-1997, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-2006, TS 648-Taslak 2006 ve TS500-2000 dikkate alınmıştır. Yapı sisteminin statik ve dinamik analizi Etabs v8.11 programı ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre son bölümde yapının maliyet ve süre analizi yapılmış ve mevcut betonarme binaya ait verilerle karşılaştırılmıştır. Tüm hesaplamalar ve karşılaştırmalar neticesinde, yapıyı çelik olarak tasarlamanın betonarmeye göre daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, a reinforced concrete building located in İstanbul 1. Levent, Metrocity is designed as steel structure with eccentrically braced steel frame. The building has a rectangular base with the area of 835 m2 and 8 basement, 28 normal and 3 attic, totally 40 stories. Basement stories are used for car parking, shopping centers, stores and restaurants are located in first 4 stories and the upper 24 stories are used residentially. The total usage area is 30.033 m2 and the total height is 134.4 m. The building is in 1. earthquake zone, soil type is Z1 and allowable soil stress is 5 kg/cm2. For the new designed building BS 35 concrete and BÇ I, BÇ III reinforced concrete steel rebars are used same as the current building and for the steel parts; St52 steel quality is used for columns, beams and braces and St37 steel quality is used for plates. High strength bolts are chosen for connections. Floor slabs are formed with folded steel plate and reinforced concrete materials compositely and foundation of the building is designed as spread foundation with 2 m height. For the calculations TS 498-1997, Turkish Earthquake Code called “Regulations for Buildings of Disasters Regions”, TS 648-Study 2006 and TS500-2000 are used. The model of the structure is created using Etabs v8.11 program. By using the results, cost and time analyzes of the building are made and compared with data base of the current reinforced concrete building. At the end of the calculations and comparisons, it is concluded that steel design of the structure is better than reinforced concrete design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
çelik yapı, dışmerkez güçlendirme, yüksek yapı, Steel sturcture, eccentrically bracing, high rise structure
Alıntı