Bir taşıtın şehir çevrimi boyunca egzoz emisyonlarının ölçümü

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Akman, Ömer Selçuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışma içten yanmalı motorlarda yanma sonucunda oluşan egzoz emisyonları konusunda hazırlanmıştır. Temel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Günümüzde bir enerji çıkmazına doğru giden Dünya' mızın içinde bulunduğu durum ve çevresel faktörler göz önüne alındığında seyir halindeki motorlu araçların yakıt tüketimi ve bu çevrim sırasında oluşan kirletici bileşenlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Çalışmamın birinci bölümünde yanma sonucu üretilen çevreyi kirletici emisyonlar ve bunların insan, çevre sağlığı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Bu kısımdan sonra ayrıntılı biçimde içten yanmalı motorlarda oluşan CO, HC, NOx, SOx emisyonları partiküller ve kurşun bileşenlerinin oluşum sebepleri ve oranlarına etki eden faktörler ele alınmıştır. Bu faktörlerden bahsetmek gerekirse, motorun çalışma koşulları motor konstrüksiyonu ve yakıt özellikleri olarak özetlenebilir. Çalışmanın teorik ve uygulama ağırlıklı olan ikinci bölümünde bir taşıta ait yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin bulunmasında kullanılan taşıt hareket dirençleri ve bu dirençlerin bir araya getirilmesi ile oluşan tahriğin ana denklemi ortaya koyulmaktadır. Bu denklemin bilgisayar programı ile modellenmesi sayesinde şehir çevrimine göre hareket eden aracın yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinin belirlenmesi izlenmektedir. Son olarak ekler kısmında EEC şehir çevrimi boyunca aynı taşıt üzerinde uygulanan üç farklı motora ait devir sayısı, efektif basınç yakıt tüketimi ve emisyon değişim grafikleri ile çevrim boyunca toplam yakıt tüketimi ve emisyon değerleri bulunmuştur. Çalışmanın sonunda bilgisayar programında yapılan kabuller yer almaktadır.
At this study the emissions in internal combustion engines after being combustion, had been examinated. There are two general sections in this study. One of the biggest problems threating the world is energy crisis. Exhaust emissions levels are to be measured as well as fuel consumption when the transportation sector is considered. When the effect at vehicles on the air pollution is considered, the importance of emissions control can be realized. The emission of CO NOx,HC,SOx and lead componenets were examineted. These factors had been stated as a engine working conditions,the gonstruction of the engine and peculiarity of the fuel. At the theoretical and practise second section, there are determination of fuel consumption and quantity of exhaust emissions for a vehicle which moved in city traffic circulation. The first step in determining the fuel consumption and exhaust emissions is to find out power requirements of the engine under the given conditions, which intern rely on effective forces and vehicle resistances to movement. Power requirement can be calculatedby determining the above mentioned resistances. The sum of slope, aerodynamic,roiling and acceleration resistance forces gives the total resistance force acting on the vehicle. As a result of at the end of the study in add section there are three engines' s graphics. These graphics content RPM, effective pressure fuel consumption and exhaust emissions along EEC city circle.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Benzetim, Egzoz gazları, Emisyon, Simulation, Exhaust gases, Emission
Alıntı