İletim Hattı Matrisi Yöntemi İle Elektromanyetik Problemlerin Modellenmesi Ve Simülasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özyalçın, M. Orhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İletim Hattı Matrisi yöntemi günümüzde sıkça kullanılmaya başlanan zaman-domeni tekniklerden birisidir. Bu çalışmada, İletim Hattı Matrisi yöntemi öncelikle analitik çözümleri mevcut olan problemlere uygulanarak kalibre edilmiş ve geçerliliği gösterilmiş, analitik çözümün henüz mevcut olmadığı problemlerde ise diğer bir zaman-domeni yöntemi olan Zamanda Sonlu Farklar yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Ele alınan iki önemli problem, ekranlama etkinliği ve özgül soğurma oranı’dır. Bu problemlerin ortaya çıktığı yapıların modellenmeleri hayli karmaşık ve zor olduğu gibi bu büyüklüklerin deneysel olarak belirlenmesi de çoğu kez olanaksızdır. Bu nedenle her iki problemin çözümünde de sayısal yöntemler en yaygın ve etkili yaklaşımı oluşturmaktadır. İletim Hattı Matrisi yöntemi aynı zamanda ekranlama etkinliği probleminin çözümünde, literatürde yer alan ve deneysel olarak doğruluğu kanıtlanmış olan Moment metodu sonuçları ile de karşılaştırılmış ve oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma ile tezin ana hedefi olan İletim Hattı Matrisi yönteminin uygulama alanının genişletilmesi hedefine ulaşılmıştır.
Transmission Line Matrix (TLM) method is a very effective time-domain method, which has been extensively used nowadays. In this study, TLM method is calibrated and validated by first applying it for determining solutions of the problems of which analytical solutions are available. Results obtained via TLM method is compared with those of another time-domain method, Finite Difference Time Domain (FDTD), in the solution of the problems where analytical solutions are not available. Concerned two EM problems are the calculation of shielding effectiveness (SE) and specific absorption rate (SAR). Since the determination of SE and particularly of SAR experimentally via measurements is often not possible, numerical techniques play a dominant role in such applications. Shielding effectiveness results obtained via TLM method are also compared with those of available in the literature which is obtained via Method of Moments and validated experimentally, and very good agreement is observed between the results. In this study, the main objective which is defined as “the expanding of the applicability of the transmission line matrix method,” has been reached.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
İletim Hattı Matrisi yöntemi, Ekranlama etkinliği, Özgül soğurma oranı, Transmission Line Matrix method, Shielding effectiveness, Specific absorption rate
Alıntı