Bılgı Ve İletışım Teknolojılerının Mımarı Tasarım Eğıtımındekı Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetintürk, Osman Serhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada amaç BIT’ nin (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) mimari tasarım eğitimindeki rolünü incelemek, mimari tasarım eğitiminin gelecekte alıcağı yeni şekli belirlemek ve bunun hakkında tahminlerde bulunmaktır. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı noktalar üzerinde durulacak, buna karşı dijital yöntemlerin sunduğu alternatif çözümler tartışılıcaktır. Geleneksel yöntemlerden, dijital yöntemlere geçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği incelenerek, BIT’ nin dersliklere girişi konularına değinilecektir. BIT’ nin günümüzde mimari öğretim kurumlarında genel derslerde, tasarım stüdyosunda, mimarlık tarihinde, çevresel performans derslerinde, yapım yönetiminde ve taşıyıcı sistemler derslerinde kullanımı konuları araştırılacaktır. Kağıtsız tasarım stüdyosunun araçları, kullanılan ara yüzler ve programların neler olduğu hakkında bilgi verilecektir. Sanal tasarım stüdyosuna giriş yapılarak, ağ ve sanal doku ortamında yapılan ortak tasarım çalışmaları, geçmişde yapılmış olan ve günümüzde de sürekliliği devam eden örnek çalışmalarla anlatılmaya çalışılacak, sanal doku ve internet ortamının eğitisel amaçlar için kullanımı üzerinde durulacak, bunların mimarlık tasarım eğitimine olan katkısı tartışılacaktır. Bu amaçla mimarlık, inşaat mühendisliği, restorasyon ve ya şehir bölge planlama gibi bina yapımı ve tasarımını ilgilendiren herhangi bir bölümde öğrenimlerine devam eden, mimarlık eğitimcisi olan ve ya mezun olmuş ve uygulama alanında çalışmakta olanlara yönelik bir anket yapılarak, katılımcıların BIT’ nin eğitimini geçmişte ne kadar aldıkları ve ya hali hazırda ne kadar ve ne aşamada öğrenmekte oldukları, eğer uygulama alanında çalışmakta iseler bunun eksikliğini ne kadar duyup daha sonradan öğrenme ihtiyacı hissettiklerini, bildikleri ve daha önceden eğitimini aldıkları bu teknolojilerin ne kadarı kullandıklarını araştırılacaktır. Tezin sonuç kısmında ise incelenen örnekler ışığında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık fakültelerinde ve mimarlık derslerinde kısaca mimarlık eğitiminde gelecekdeki yerleri tartışılacak, dijital tasarıma geçmenin tasarım eğitimine getirdikleri ve aynı zamanda götürdükleri incelenecek dijital tasarıma geçerken nelerin yapılması gerektiği konusunda bazı öneriler getirilecektir.
This following study intends to research the functionalities of ICT (Information and Communicatıon Technologies) on Architectural Design Education and reconsider the new form of architectural education and to make estimations for the future. The inadequate issues of traditional design methods will be pointed out and the alternative proposals of the digital design solutions will be discussed. The introduction ICT to the architectural courses and classes will be studied and the important facts that have to reconsidered through the change from traditional methods to digital methods will be highlighted. The use of ICT in design studio, history of architecture, building environment, building technology, building construction management, restoration classes will be dicussed and some example studies will be investigated. Some information will be given about the tools of paperless design studio, interfaces and programs that are used. Virtual Desing Studio will be discussed, the collobrative design studies in web and network will be inquired, the researches that has been made in the past or that are still in progress today will be explored, the functionalities of web and internet for educational purposes and the contrubution of these to the architectural design education, are to be investigated. Also about this issue a questionnaire will be made to the people who are professionaly working, studying or giving education on architecure, building engineering, restoration, urban planing and design or any other departments concerning the building construction and design. In this questionnaire that will be carried out, the participants will be asked about which ICT they can use and which of them they have been educated on or they are still getting the education of or which of these ICT they are teaching or if they are working profesionally how much they use these ICT effectively or how much they need to learn these ICT. In the final part of the Thesis, the future position of ICT in architectural design education will be discussed, the positive and the negative issues of digital design will be cleared out, the important facts throgh the change from traditional methods to digital methods will be investigated and some proposals will be made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Sanal Tasarım Stüdyosu, Dijital Tasarım Stüdyosu, Mimari Tasarım Eğitimi, Sanal Doku, Internet, Virtual Design Studio, Digital Design Studio, Architectural Design Education, Web, Inbternet
Alıntı