Ev Tozunun Tanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tatar, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yaşanılan ortamlarda biriken ve insan sağlığına zarar verdiği için temizlenmesi gereken ev tozları hakkında literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonuçları ile tozun tanımı yapılabilmiş ve toz içeriğindeki bileşenler hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmiştir. Tozun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin anlaşılmasına yönelik deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmalar için, çok sayıda ev ve ofisden toz torbaları toplanmıştır. Toplanan toz torbalarından elde edilen tozlar, elek seti vasıtasıyla boyutlarına göre elenerek sınıflandırılmış ve herbir sınıftaki tozların yoğunluk değerleri piknometre ile ölçülmüştür. Sınıflandırılan toz bileşiminin, literatürde yer alan bilgilerle kıyaslanması amacıyla ışık ve taramalı elektron mikroskopları ile deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Elde edilen sonuçların literatürdeki verilerle uyumlu olduğu görülmüştür. Tozun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlaması sonrası, toz ve yüzey etkileşim mekanizmaları ile ilgili deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında farklı tipte elektrikli süpürge fırçaları ve yer kaplama malzemeleri kullanılarak elektriksel özelliklerin, ortam koşullarının ve malzemelerin etkileri araştırılmıştır.
In this study, a literature survey on house dust, which accumulates in living environment and threatens human health, was performed. Definition of dust and also detailed information about each of the parts in the dust ingredient was obtained by means of results of this survey. Several experimental studied were carried out to understand physical and chemical properties of house dust. Many dust-bags were collected from several houses and offices for experimental studies. Dust in the gathered dust-bags was classified via a sieve set to obtain several size fractions. Density of the each fraction was also measured using a picnometer. Optical and scanning electron microscopes were used to compare the dust fraction compositions with literature data. It was found that experimental and literature data had similarity. A new experimental set was performed to understand dust-floor interaction mechanisms. Effects of electrical properties, environmental conditions and materials were also investigated with different vacuum cleaners and floor coverings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Ev tozu, Yer kaplamaları, Elektrikli Süpürge, Elek analizi, Toz – Yüzey etkileşim mekanizmaları, House dust, Floor coverings, Vacuum Cleaner, Sieve Analysis, Dust-Floor interaction mechanisms
Alıntı