Isı Kazancı Hesaplamalarında Cltd/clf İle Rts Metodlarının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Yavuz, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kapsamında Ashrae Temel El Kitabı’nda konut dışı yapılar için önerilmiş olan soğutma yükü hesaplama metotlarından CLTD/CLF ve RTS metotları kapsamlı bir şekilde incelenmiş, Visual Basic programlama dilinin kullanıldığı soğutma yükü hesaplama programı oluşturularak, incelenen bir örnek oda için bu programdan elde edilen sonuçlar, elle hesaplanan sonuçlar ve aynı örnek oda için Carrier programından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Örnek oda için yılın tüm zamanlarında CLTD/CLF VE RTS metotları için elle, SYHP_v2.0 programı, RTS_CL programı ve Carrier programı ile yapılan hesaplamalarda maksimum soğutma yükü Ağustos ayında çıkmıştır. En düşük toplam soğutma yükü SYHP_v2.0 programı ve CLTD/CLF metodu için el ile yapılan hesaplamalara göre elde edilmiştir. En yüksek toplam soğutma yükü RTS metoduna göre el ile yapılan hesaplamaya göre elde edilmiştir.
In this study, CLTD/CLF and RTS methods, the methods of cooling load calculation, that are recommended for nonresidential buildings in Ashrae Fundamental Handbook were examined comprehensively. For this purpose, a sample room was selected and cooling load calculation program was constructed by utilizing Visual Basic programming language. The results obtained from the code were compared with the results both calculated manually and the commercial program used by Carrier. For sample room, while maximum cooling load was obtained manually for CLTD/CLF and RTS methods in all time of year. It was determined in calculations that is made by SYHP_v2.0, RTS_CL and Carrier programs in August. Minimum total cooling load was gotten from cooling load that has been calculated manually by SYHP_v2.0 program and CLTD/CLF method. Maximum total cooling load was acquired from calculations that have been made manually by RTS method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Işınım Zaman Serileri, CLTD/CLF, Soğutma yükü, Radiant Time Series, CLTD/CLF, Cooling Load
Alıntı