Müzelerde Aydınlatma Ve Örnek Bir Bina İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-24
Yazarlar
Şener, Feride
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Müze ve sergileme mekanlarında aydınlatma konusunu ele alan bu tez çalışması kapsamında, müze mimarisi ve müze mekanları ile ilgili genel bilgilere değinilerek bu mekanların doğal ve yapma aydınlatma kriterleri açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Müze ve sergileme mekanlarının aydınlatılmasında başlıca dikkat edilmesi gereken konular, sergilenen eserlerin ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasının sağlanması ve aydınlatmadan dolayı nesnelerde oluşabilecek bozulmaların en aza indirgenmesidir. Çalışma kapsamında müze aydınlatması ile ilgili uluslar arası standartlarca önerilen bilgiler derlenerek, görsel konfor koşullarının sağlanmasında doğal aydınlatma, yapma aydınlatma ve güneş kontrolü sistemlerine ilişkin temel ilkeler tanıtılmıştır. Sergilenen nesnelerin korunmasıyla ilgili genel kavramlara değinilmiş ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmada, Almanya’da bulunan Stuttgart Sanat Müzesi örnek bina olarak seçilmiş, doğal ve yapma aydınlatma sistemleri ve sergilenen eserler açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Seçilen galerilerde doğal ve yapma aydınlatma sistemlerine yönelik tespitler yapılmış ve elde edilen bulgular, uluslar arası standartlarca önerilen veriler ile karşılaştırılmıştır. Işığa karşı duyarlı nesnelerin sergilendiği galerilerde gerçekleşen günışığı aydınlığını belirlemek ve uygun bir gölgeleme sistemi önerebilmek amacıyla ECOTECT ve RADIANCE simülasyon programları kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar ve görselleştirmeler sayesinde iç mekanda gölgelemenin gerekli olduğu zaman aralıkları tespit edilmiş, direkt güneş ışığının sergileme yüzeylerine etkisi saptanmış ve bu durum ile ilgili öneriler sunulmuştur.
In the content of this thesis that deals with lighting in museums and exhibition spaces, museum architecture and the spaces of museum buildings are described and the lighting system design is investigated from daylighting and artificial lighting criteria points of view. The main parameters that should be taken into consideration in museum and exhibition space lighting are providing the right perception of artifacts to visitors and minimizing the deterioration of artifacts caused by lighting. As part of this study, compiling the recommendations in the international standards about museum and exhibition lighting, main fundamentals related with daylighting, artificial lighting and solar control are described for supplying the visual comfort conditions. General principles for protection of artifacts are introduced and studies about this subject are investigated. In this study, Kunstmuseum Stuttgart in Germany was chosen as a case study and it was comprehensively investigated from the view points of natural and artificial lighting systems and the sort of artifacts taking part in the collection. In the selected galleries, natural and artificial lighting systems were investigated and results were compared with the recommendations in the international standards. ECOTECT and RADIANCE simulation programs were used in order to determine the daylight illumination in the galleries where light sensitive artifacts are exhibited and propose a proper shading system. The time periods when shading is necesseciated in the interior are determined with the help of daylight calculations and visualizations. The effects of direct sunlight to exhibition surfaces are evaluated and recommendations about this situation are proposed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Müze aydınlatması, Aydınlatma Simülasyon Programları, Museum Lighting, Lighting Simulation Programs, ecotect, radiance
Alıntı