Çok Düşük Frekanslı Yüksek Gerilim İşaretlerinin Analizi

dc.contributor.advisor Önal, Emel tr_TR
dc.contributor.author Suak, Oğuz tr_TR
dc.contributor.authorID 403828 tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:11Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:11Z
dc.date.issued 2011-06-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract DC yalıtım deneyine alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkan VLF yüksek gerilim deney tekniğinin incelenerek üstünlükleri ve eksiklikleri ortaya çıkarılmıştır. VLF yüksek gerilim tekniği ile yapılan yalıtım deneylerinin farklı koşullar altında verdiği sonuçlar yorumlanmıştır. İlk olarak VLF yüksek gerilim dayanım deneyi çeşitli uluslararası yönetmeliklerde verilen deney gerilimi ve süreleri bakımından incelenerek yorumlanmıştır. DC ve AC 50 Hz dayanım deneyi ile karşılaştırılmıştır. Deney transformatöründe farklı frekanslarda sabit gerilim altında kayıp faktörü değerleri kaydedilmiştir. Uygulanan gerilimin frekansı ile kayıp faktöründeki değişim incelenmiştir. Bu değişim deneyi yapılan numunenin içerdiği nem ile ilişkilendirilmiştir. Aynı deney farklı sıcaklıklarda tekrarlanarak sıcaklığın frekans - kayıp faktörü eğrisine olan etkisi incelenmiştir. Deney transformatöründe yapılan ölçümlere göre yalıtım yağı için 21-80°C aralığında sıcaklığın kayıp faktörüne etkisi ortaya koyulmuştur. Ayrıca yaşlanmanın toplam harmonik bozulma üzerindeki etkisi incelenerek yüksek gerilimde uygulanan dayanım deneyi, kısmi boşalma deneyi ve kayıp faktörü ölçümlerinde elde edilen sonuçlara ek olarak yardımcı bir değerlendirme ölçütü sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract VLF high voltage test techniques that occur as an alternative method of DC insulation test have examined; thus advantages and shortcomings have revealed. The results of VLF insulation tests that made under different conditions are interpreted. First, the VLF withstand test interpreted by examining the various international regulations in terms of duration and test voltage. VLF test were compared with DC and AC 50 Hz withstand tests. With the VLF technique performed on experimental transformer, dielectric constant of insulation material and change of loss factor were examined. Under the constant voltage, loss factor values at different frequencies were recorded from experimental transformer. Changes in loss factor with the frequency of the applied voltage were investigated. This change is associated with moisture contained in the test sample. Same test was repeated at different temperatures. According to the experimental transformer measurements, the effect of temperature for loss factor to insulation oil in the range of 21-80 ° C has been revealed. The final analysis examined the effect of aging on the THD. In addition to high - voltage withstand test, partial discharge test and the loss factor test the total harmonic distortion results will be a helpful outcome. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1291
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject VLF tr_TR
dc.subject Kayıp faktörü tr_TR
dc.subject Çok düşük frekans tr_TR
dc.subject Yüksek Gerilim tr_TR
dc.subject VLF en_US
dc.subject Dissipation factor en_US
dc.subject Very low frequency en_US
dc.subject High voltage en_US
dc.title Çok Düşük Frekanslı Yüksek Gerilim İşaretlerinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of Very Low Frequency High Voltage Signals en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11656.pdf
Boyut:
2.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama