Mevcut Bir Çelik Endüstri Yapısının 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koçdağ, Sertaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut çok katlı bir çelik endüstri yapısının taşıyıcı sistem ve birleşim detaylarının 2007 Deprem Yönetmeliği’ne göre yeniden tasarlanması ve tasarım sonucunda yetersiz kalan kesit ve birleşimlerin ekonomik bir şekilde güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Tasarımda özellikle yönetmeliğe yeni eklenen maddeler ve değişen maddeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında 2007 Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen tasarım kriterleri esas alınsa da bütün dünyada kabul gören bazı uluslararası standartlara da başvurulmuştur. Böylece hem yapılan çalışmayı daha geniş bir alana yaymak hem de 2007 Deprem Yönetmeliği’ni uluslararası standartlarla kıyaslamak mümkün hale gelmiştir. Sonuç olarak, mevcut yapının yetersiz kalan kesit ve birleşim detayları için uygun güçlendirme detayları geliştirilmiş, 2007 Deprem Yönetmeliği’nin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklar dile getirilmiş ve 2007 Deprem Yönetmeliği ile uluslararası standartlar arasındaki bazı tasarım esaslarının farklılıklarından bahsedilmiştir.
The main aim of the this study is to analyse structural system and to design the connection of an existent multi-storey steel structure according to the 2007 Turkish Earthquake Code and if it is need insufficient elements and connections will be retrofitted in an economic method. In this study, espacially new design criterions in 2007 Turkish Earthquake were analysed. Although, to design the building according to 2007 Turkish Earthquake Code some international design codes have been used. The purpose is that, to compare the 2007 Turkish Earthquake Code to the international design codes. As a result, new details were improved to retrofit the insufficient elements and connections, the difficulties of 2007 Turkish Earthquake Code in practical using were mentioned, and, some differences between 2007 Turkish Earthquake Code and international design codes were shown.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Güçlendirme, Yönetmelik, Tasarım Esasları, Retrofit, Design Codes, Design Rules
Alıntı