Bina Yapımında Denetim Ve Sigortanın Sorumluluk Araçları Olarak Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alper, Ayşe Dürrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bina sektöründe optimum kaliteye ulaşmak için çeşitli ülkelerde farklı sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin ortak yönleri sorumluluk ve denetimi kaliteye ulaşmak için kullanmalarıdır. Kusur ve onun sonucunda hasar, ancak iyi organize edilmiş bir kontrol sistemiyle denetleme yoluyla önlenebilir. Örnek olarak, Fransa’daki hasar önleme sistemi, sorumluluk ve denetimi sağlam temellere oturtan ilk ülke olarak, pekçok sisteme göre daha ileridedir. Türkiye’de de bu aşamalara gelebilmek için çalışmalar yürütülmektedir
In order to receive high quality in the construction sector, various systems are prepared in many countries. These systems share the concept of liability and insurance to get high quality. Defects and, as a conclusion, damage, can only be prevented by a well organised control system. The French system, for instance, being the first to have based her application on a proper basis, is much more ahead of many other countries. To reach this high quality, studies are being carried also in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Sorumluluk, denetim, kalite, ürün sigortası, mesleki sorumluluk sigortası., Liability, supervision, quality, product insurance, proffessional indemnity insurance.
Alıntı