İki Boyutlu Manyetotellürik Modellemede Te Ve Tm Modlarının Jeoelektrik Yapılara Ve Sınırlarına Karşı Duyarlılığı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tuncer, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iki boyutlu manyetotellürik modellemede TE (Transverse Electric) ve TM (Transverse Magnetic) modlarının duyarlılığını analiz etmek amaçlanmıştır. Bunun için, düz çözüm yapan iki boyutlu manyetotellürik algoritma kullanılmıştır. Algoritma, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak sentetik modeller ile girilen yapılar için görünür özdirenç değerlerini ve bu yapıların konumlarını hesaplamaktadır. Yapılan hesaplamaların sonuçlarına göre, TE ve TM modlarının farklı konumlardaki ve elektriksel özelliklerdeki yapılara karşı gösterdiği duyarlılık farklıdır. TE modu derin yapılara ve iletken yapılara karşı, TM modu ise sığ yapılara ve dirençli yapılara karşı daha duyarlıdır. Modellenen bloğun sınırları göz önüne alındığı takdirde ise TE modu düşey sınırlara karşı daha duyarlı, TM modu ise yanal sınırlara karşı daha duyarlıdır.
In this study, sensitivities of Transverse Electric (TE) and Transverse Magnetic (TM) modes, in two-dimensional magnetotelluric modelling, are aimed to analyse. Two-dimensional magnetotelluric algorithm, which does forward modelling, is used for this aim. Using the finite element method, algorithm calculates the apparent resistivities and locations of the synthetic model structures that are entered. According to the calculations, structures that have different locations and electrical properties have been showed different sensitivities in both TE and TM modes. TE mode is more sensitive than TM mode to the deep structures and conductive structures, and TM mode is more sensitive than TE mode to the shallow structures and the resistive structures. Looking over the borders of the blocks that are modeled, TE mode is more sensitive to the vertical borders than TM mode is and TM mode is more sensitive to the horizontal borders than TE mode is.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
TE - TM modlarının duyarlılığı, Düz çözüm, Sonlu elemanlar, Sensitivities of TE & TM modes, Forward modelling, Finite elements
Alıntı